مهارت خود ارزشیابی-قسمت دوم

 ۳. چگونه فاصله ام را کاهش دهم ؟

  ارزشیابی برای یادگیری به دانش آموزان کمک می کند که برای حرکت از موقعیت فعلی به سمت رسیدن به هدف نهائی چه کنند . دانش آموزان باید بدانند که برای رسیدن به اهداف مورد نظر ، شرکت فعالانه در هدف آفرینی ، تجزیه و تحلیل داده های حاصل از ارزشیابی و اندیشیدن به طرحی برای دستیابی به اهداف بعدی ضروری است .

  دانش آموزان باید راهکارهای مبتنی بر پرسش و پاسخ را برای از بین بردن فاصله موجود تا هدف نهائی بیاموزند . مثلا از خود بپرسند :چه کنم که کیفیت کارم بالاتر رود ؟ برای ایجاد این تغییر به چه نوع کمک خاصی نیازمندم ؟ از چه کسی می توانم کمک بگیرم؟ به چه منابعی احتیاج دارم ؟

  همه دانش آموزان خوب یاد می گیرند

  یاد گرفتن خود ارزشیابی و خوکردن به مهارت های آن در حیطه توانایی همه دانش آموزان است . دانش آموزان با ارزشیابی منظم خود ، مسئولیت بیشتری در قبال یادگیریشان بر عهده می گیرند . در حقیقت استفاده صحیح از روش ارزشیابی برای یادگیری، از جمله ابزار های آموزشی آموزگاران با تجربه جهت ایجاد اعتماد به نفس در فرا گیران است . این روش ، موقعیتی را فراهم می آورد تا دانش آموزان فرایند یادگیری خود را زیر نظر بگیرند و در این زمینه با دیگران گفت و گو کنند. همان طور که می دانید واکنش دانش آموزان به نمره متفاوت است، برخی آن را تشویق و برخی آن را تنبیه می پندارند. آنانی که موفق بوده اند به تلاش خود ادامه می دهند و آنانی که موفق نبوده اند ممکن است از تلاش کردن باز مانند. اما همه دانش آموزان به ارزشیابی که موفقیت را مورد توجه دارد نه سنجش را، پاسخ مثبت می دهند.

  معلمان می توانند با تلاش مداوم درستی ارزشیابی های روزانه خود را بهبود بخشند، باز خورد های توصیفی را که به دانش آموزان عرضه می کنند ، آموزنده تر سازند و میزان دخالت دانش آموزان را در فرایند ارزشیابی بیشتر کنند. در نهایت، به کار گیری چنین روشی به منزله استفاده از نوعی ابزار در جهت پیشرفت آموزش است که به پرورش دانش آموزان مسئول ، با انگیزه و خود هدایتگر منجر می شود .

  منبع: آموزگار حرفه‌ای

  Stephen Chappuis and Richard J. Stiggins , Educational Leadership ,

/ 0 نظر / 7 بازدید