تشکر از همدلی وتسلیت دوستان وهمکاران

هوالباقی

 

در زندگی آلامی است که چه بسا فقط  همدردی می تواند از بار غم آن

بکاهد

دوستان وهمکاران معزز ومحترم

 

سپاس بیکران ایزد یکتا را سزاست که در غمناکترین روزهای زندگیمان

 

؛ما را از نعمت حضور شما در کنارمان بهره مند ساخت تا همدردی

 

شما التیامی باشد بر دلهای داغدیده مان

 

برخود می بالیم ؛دوستان وسرورانی چون شما  را در کنار خود  داشته

 

که با  پیام محبت آمیز خود تسلیت گفته ویا با ارائه ی تاج گل وتابلوهای

 

خیریه در سبک نمودن  بار این غم ودرد فراموش نشدنی بسیار موثر

 بودند.

لذا از ایزد منان ؛قلبی مطمئن ؛قدمی استوار ؛روحی آزاد وخاطری شاد

برایتان مسئلت داریم.

از خداوند دوستی ها ؛خواهانیم که ما را قادر سازد تا بزرگواری ومنش

 والای  شما عزیزان را در شادیهایتان پاسخگو باشیم

 

سید محمدرضا موسوی زاهد

 

/ 0 نظر / 12 بازدید