آشنایی کاربردی با سیستم مکانیزه دوره ی عمومی*قسمت هفتم گزارش سازی*5

تکمیل مشخصات چاپ گزارش :

 

الف عنوان بالا و پایین :

 این عناوین تیترهای گزارش می باشد که در مشخصات گزارش تعیین گردیده است . این عناوین به عنوان تیترهای اصلی و فرعی در خطوط اول و دوم گزارش چاپ خواهد شد .عناوین مذکور قابل تغییر بوده و می توان شرح دلخواهی را به جای آن ها تایپ نمود . با زدن کلید Ctrl+ Enter  عناوین گزارش از بخش مشخصات گزارش مجددا به این دو عنوان منتقل می شود .در صورتیکه عنوان بالا با کلمه ( فرم) پر شده باشد ، به این معنی خواهد بود که فرم خروجی گزارش به وسیله ی امکانات ( طراحی فرم ) طراحی شده است . ( به نحوه ی طراحی فرم در قسمت های بعد اشاره خواهد شد .) برای وارد شدن به این قسمت باید روی عناوین فرم کلید Enter را وارد نمود .

ب- عناوین نوع گزارش ، سرفصل گزارش :

 

با استفاده از این امکانات می توان از گزارش طبقه بندی شده ، چندین نوع گزارش کاغذی در سطوح مختلف تهیه کرد .

 

ج- صفحه بندی :

 کاربر می تواند با مراجعه به این قسمت نوع صفحه بندی دلخواه خود را در چاپ گزارش اعمال نماید . صفحه بندی به صورت های زیر قابل انتخاب
می باشد :

یک خط در میان متغیر دو در صفحه سه در صفحه استاندارد ۸۸ یک خط میان ۸۸ متغیر ۸۸ دو در صفحه ۸۸  ۴ در صفحه ۸۸ استاندارد انتخاب هر کدام از انواع صفحه بندی توسط زدن کلید Enter میسر خواهد بود .

 

د- صفحه افقی :

 

در صورتیکه گزارش طراحی شده برای چاپ باریک باشد می توان با وارد نمودن عدد ۲ در ستون افقی در هر صفحه کاغذ دو صفحه به صورت افقی چاپ نمود .

هـ - محدوده ی صفحه :

 

به طور معمول چاپ گزارش از صفحه ی ۱ شروع و در آخرین صفحه گزارش خاتمه می یابد .با استفاده از امکان ( محدوده ی صفحه ) می توان محدوده ای خاص از صفحات گزارش را چاپ نمود . از این امکان هنگامی که برخی از صفحات دارای اشکال می باشد استفاده می شود .

 

و- تعداد نسخه :

 

تعداد نسخ چاپ را مشخص می سازد . چاپ صفحات به تعداد تعیین شده ، تکرار خواهد شد .

 

F9 ( بازیافت ) :

 

با زدن این کلید فایل فهرست گزارشات ( dat، Rpg ، Ndx ، Rpg ) بازسازی می شود .

 

Ctrl        ( حذف گزارش ):

 با فشار دادن همزمان کلیدهای Ctrl        مکان نمای چپ و  در حالتی که مکان نما روی عنوان گزارش خاصی قرار گرفته باشد ، گزارش تولید شده حذف گردیده ولی  اسکلت بندی آن باقی خواهد ماند . 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید