اسامی راه یافتگان به مرحله دوم همایش کشوری ارزشیابی پیشرفت تحصیلی استان اصفهان*قسمت پنجم

کاشان

خانمها زهرا حسینی نژاد؛اعظم عرفان؛سیمین سلیمانی آشتیانی؛

زهرا بخشنده فر؛مریم خسروی مقدم؛مهتاب پور عسکری؛شوکت روحانی؛زهرا حجازی راد؛فرزانه موتمن؛زهرا صالحی راد؛صدیقه تقوایی؛فاطمه صادقی آرانی؛

محبوبه بالا ور؛طاهره گندمی؛مرضیه علیزاده مومن؛فاطمه خصاف؛افضل حلاج باشی؛زهرا کویریان آرانی؛اعظم حیدریان یزدلی؛زهرا شریف؛راضیه تحقیقی؛

اکرم السادات اکسیری؛فاطمه دستفروش؛صدیقه همتیان؛مرضیه حمیدیان؛

زهره ایزدی آرانی؛لیلا فلاح؛زهره گندمی؛زهرا موحدی؛مریم پور قدرت؛

قدسی متقی؛فاطمه صامعی؛زهره ساده قمصری؛منیره السادات اکسیری؛

زهره رشیدی

آقایان غلامرضا بداغی ؛مهدی داداشی ؛محمد مهدی مهدی پور؛مجید شاطری

احمد مولاجانی؛

گلپایگان

آقایان مصطفی زینلی؛اسمعیل صفائی؛محمود هدایتی

مبارکه

آقای حمید نقی زاده

مهردشت

خانمهامهری حسینی هاشمی؛زهرا راعی؛مهری حیدریان

آقای حسین کوهستانی

میمه

خانمهافریباخالقی؛دینا ظهرابی؛زهرا رمضان پور؛رقیه شعبان

نائین

خانمهامعصومه مظفری؛عفت الیاس زاده؛عذرا پور بافرانی

نجف آباد

آقایان نجفعلی عرب؛مسعود چوپان نژاد

خانمهامهین چوپان نژاد؛زهره محمدی؛فاطمه محمدی؛فردوس غیور

زهرا محمدی؛فردوس مصطفایی

/ 0 نظر / 3 بازدید