سوالات مسابقه علمی اینترنتی همکاران فرهنگی -- حرفه وفن

2

یک مقاومت با رنگ های (زرد ـ سیاه ـ قرمز) دارای چه مقدار مقاومت است؟

الف) Wk 200.

ب) Wk 20.

ج) W 2000 .

د) k W 2000.

3

ظرفیت کدام یک از خازن های زیربیشتر است؟

الف) سرامیکی.

ب) کاغذی.

ج) تانتالیوم.

د) الکترولیتی.

4

چگونه خازنی با ظرفیت PF 2200 نشان داده می شود؟

الف) n22 .

ب) n22.

ج) n202.

د) n 22.

5

کاربرد ترانزیستورها چیست؟

الف) تقویت کنندگی.

ب) کلیدزنی.

ج) تثبیت فرکانس.

د) تقویت کنندگی و کلید زنی.

6

کدام یک از موارد زیر از تفاوت های ترانزیستور اولیه با لامپ های دیودی نیست؟

الف) به سرعت به کار می افتد.

ب) سبک تر است.

ج) به گرما نیاز ندارد.

د) ارزانتر است.

7

در چه سالی ترانزیستور به صنعت الکترونیک معرفی شد؟

الف) 1950.

ب) 1970.

ج) 1947.

د) 1948.

8

وظیفه اصلی . . . کنترل و تنظیم مقدار جریان در مدار است؟

الف) ترانزیستور.

ب) مقاومت.

ج) دیود.

د) خازن.

9

مقدار مقاومت الکتریکی به . . . و . . . آن بستگی دارد.

الف) جنس و حجم.

ب) جنس و رنگ.

ج) حجم و رنگ.

د) نوارهای رنگی و تلرانس.

10

کدام یک از خازن های زیر در ساختن منبع تغذیه به عنوان فیلتر کاربرد دارد؟

الف) تانتالیوم.

ب) عدسی.

ج) پلی کربنات.

د) الکترولیتی.

11

کدام یک از گزینه های زیر در مورد دیود پل درست نیست؟

الف) چهار دیود دارد و با چهار پایه به بازار عرضه می شود.

ب) دارای دو پایه ورودی به جریان متناوب و دو پایه به جریان مستقیم که به مصرف کننده وصل می شود.

ج) دارای دو پایه از جریان مستقیم و دو پایه به جریان متناوب مصرف کننده وصل می شود.

د) در مدارهای یک سو ساز موج با چهار دیود کاربرد دارد.

12

درکدام یک از خازن های زیر با وجود حجم کم و ظرفیت بالا، جریان نشتی کم است؟

الف) الکترولیتی.

ب) تانتالیوم.

/ 0 نظر / 30 بازدید