عوامل موثر در معنویت معلم برای مدیریت کلاس

 

١-توکل بر خدا وتوسل به ائمه ی معصومین (ع)

٢-داشتن رابطه ی معنوی وروحی با فراگیران

٣-آغاز درس با نام خدا

۴-تعهد به ارزشها وآرمانها واصول اسلامی

۵-احساس وظیفه ی شرعی در کار تربیتی با دانش آموزان

۶-استفاده از احادیث بیانگر مباحث اخلاقی ومعنوی در هنگام تدریس

٧-ایجاد انس باقران وائمه اطهار در فراگیران

 

( برداشتی از مطالب عروه الوثقی)

/ 0 نظر / 8 بازدید