انواع کتاب های آموزشی-- الف) کتاب های " کار و تمرین"

هدف ها

 - تعمیق آموخته های دانش آموزان در ارتباط با مطالب کتاب و برنامه  درسی

-  ایجاد زمینه برای تقویت مهارت ها و نگرش ها

- ایجاد فرصت تازه برای آموزش مجدد، تمرین آموخته ها و توسعه و غنی سازی آموزش برای مخاطبان گوناگون

- تکمیل محتوای برنامه درسی، از جمله ذکر مثال های کاربردی در زندگی روزمره، کاربرد در سایر علوم، پرورش مهارت های اجتماعی، هنری و خلاقیت

- استحکام واستمرار بخشیدن به فرایند یادگیری دانش آموزان

- فراهم ساختن فرصت و زمینه برای ارزش یابی مرحله ای و تکوینی دانش آموزان به وسیله معلم 

-  ایجاد تنوع در ارائه تمرین ها، به طوری که از آموزش کلیشه ای و یادگیری صوری به یادگیری درونی و عمیق کمک کند.

 ویژگی ها و معیارهای ارزش گذاری

 - برای سطرها و هدف های گوناگون یادگیری ( دانشی، مهارتی و نگرشی ) تمرین و فعالیت داشته باشد.

- سؤال های واگرا در جهت پرورش و تقویت خلاقیت دانش آموزان داشته باشد.

- از سؤال های تکراری، یکنواخت و کلیشه ای پرهیز کرده و اصل را بر تکرار نگذاشته باشد.

- با سر فصل های برنامه درسی هماهنگی داشته باشد و برنامه را تقویت وتکمیل کند.

- فرصت هایی برای کاربرد یافته های علمی در میدان عمل فراهم سازد.

- ضمن توجه به یادگیری مشارکتی، برای کارهای گروهی و همیاری و تعاون، فرصت هایی فراهم کند

- انواع فعالیت های متنوع از جمله: رسم شکل، تکمیل جدول، طراحی و ساخت وسایل، رسم نمودار و جدول و پازل، فعالیت های علمی و کارورزی و هنری و ... داشته باشد.

- مهارت های تفکر را تقویت و فرصت هایی برای اندیشیدن و فکر کردن فراهم کند.

- مخاطبان را با معماها، پرسش ها و مسأله هایی مواجه کند؛ به طوری که دانش آموزان برای طی کردن روش علمی و حل مسأله و معماها، انگیزه داشته باشند.

- ارتباط درونی ریاضی و ارتباط ریاضیات با سایر درس ها و علوم وزندگی روزمره را تبیین کند.

- از ارائه نمونه سؤال های امتحانی سال های قبل پرهیز کند و آموزش را در خدمت ارزش یابی قرار ندهد.

- بر سؤال های چند گزینه ای در سطح آموزش عمومی تأکید نکند و فرهنگ تست زدن را ترویج ندهد.

- در ارائه سؤال ها وتمرین ها از قالب های جذاب مثل بازی و سرگرمی استفاده کند.

- با در نظر گرفتن تفاوت ها وتوانایی های فردی دانش آموزان، تمرین ها و مسأله های مناسب با سطح های گوناگون داشته باشد.

/ 0 نظر / 8 بازدید