انتظارات بیش از اندازه، به رشد کودک آسیب می رساند

داشتن توقع زیادی در تربیت موجب خجالت و کمرویی کودک می شود. والدینی که خواسته های بیش از اندازه ای از کودکشان دارند، باعث می شوند که وقتی کودک دیگر نتواند از عهده آن کار برآید، از شکست های کوچک و بزرگ رنج ببرد، از ترس سرزنش در خود فرو رود و فقط از از روی بی میلی به تجربه های جدید دست بزند. ولی عکس آن هم صادق است و تربیتی دلسرد کننده هم به همین دلیل به نتایج مشابه منجر می شود. تشویق دائمی کودک به عملکرد فوق العاده نیز کار اشتباهی است. زیرا او دائم مورد انتقاد و ایراد قرار می گیرد. به علاوه، تجارب موفقیت آمیز برای رشد روانی کودک مهم است. بنابراین، تأیید و تشویق از اجزای ضروری هر روش تربیتی است تا کودکان بتوانند از طریق آن ها اعتماد به نفس پیدا کنند و از خجالت و کم رویی بپرهیزند.

/ 0 نظر / 6 بازدید