چطور با کودک خجالتی برخورد کنیم؟--- قسمت سوم

والدین چکار می ‌توانند بکنند؟

رابطه موفق با همسالان به داشتن مهارت‌های گوناگون و شیوه‌های خاص تعامل با دیگران نیاز دارد. والدین باید باین مهارت‌ها را به کودکان‌شان بیاموزند و به آنها کمک کنند که بر آنها مسلط شوند و خودشان الگوی کودکان باشند.

از جمله این مهارت‌ها می‌‌توان به این موارد اشاره کرد:

کنارآمدن با شکست و نومیدی.

کنارآمدن با موفقیت.

کنار آمدن با تغییر و دوران گذار

کنار آمدن با طرد شدن و به حاشیه رانده شدن.

مهار خشم.

بخشش دیگران.

معذرت خواهی.

پرهیز از پذیرفتن کارهای خطرناک به ظاهر شجاعانه.

فکر کردن به انجام دادن کارهای سرگرم کننده.

بیان عواطف.

اجتناب موقعیت‌‌‌های خطرناک.

دفاع از خود.

آرامیخشی به شخصی دیگر.

سهیم کردن دیگران در احساسات خود.

تقاضا کردن از دیگران.

افشای احساسات شخصی.

تعارف کردن

بیان احترام به دیگران.

کنار آمدن با فقدان.

تلاش برای پیدا کردن دوست.

لطف کردن به دیگران.

کمک خواستن

کمک به دیگران.

/ 0 نظر / 3 بازدید