آشنایی با چهره های جهانی تعلیم و تربیت-- قسمت ششم( ماکارنکو )

نظرات و دیدگاه های مهم او به شرح زیر است: از دیدگاه ماکارنکو، مربیان باید هدف های خود را از مطالعه نیازهای جامعه به دست آورند. تعلیم و تربیت باید متوجه رشد عقلانی، آموزش حرفه ای، سیاسی و اخلاقی باشد. انسان تربیت یافته باید سواد و اطلاعات سیاسی داشته و فعال باشد. از نظر شخصی هم منضبط ، متعادل، مصمم، آینده نگر و به اهداف و رفتار جمعی پایبند باشد.

ماکارنکو مروج تربیت جمعی بود و ویژگی های این نوع تربیت را چنین برشمرده است: " موسسه تربیتی جمعی، محلی برای گردهمایی یک عده شاگرد در یک محل نسیت، بلکه یک سازو کار اجتماعی و زنده است که توانایی ها و مسوولیت هایی دارد و برای روابط درونی و متقابل دارای الگوی خاص خود است. " از ماکارنکو مقالات و کتب فراوانی به چاپ رسیده که او در آن ها، افکار و اندیشه های خود را بویژه درباره تربیت جمعی مطرح کرده است. برخی از کتاب های وی، از جمله کتاب " شکوفایی تن و جان " به فارسی نیز ترجمه شده است.

/ 1 نظر / 28 بازدید
دکتر حسن کرباسی

دوست ارجمند پس از سلام عرض ارادت افرین بر شما که به این خوبی و دقت به مهمترین معضل نه تنها جامعه ما بلکه جامعه بشری توجه کرده اید در ثانی هزار افرین برای توجه ویژه به اموزگار بزرگ انتون سمیونویچ ماکارنکو وی با نوشتن داستان پداگوژی عملا مانیفست جدیدی در ارائه تربیت به روش عملی و اجتماعی به بشریت هدیه میکند