مدرسه هوشمند و فاکتورهای تاثیر گذار در طراحی آن

فضای فیزیکی یک مدرسه هوشمند باید به یک زیرساخت ارتباطی قوی مجهز باشد تا بتواند به شکل مستمر نسبت به وضعیت های متغیر محیط عکس العمل نشان داده و خود را با آنها وفق دهد.

برای ایجاد یک مدرسه هوشمند یا  به طور کلی ورود فناوری اطلاعات به مدارس وزارت آموزش و پرورش باید به دنبال ایجاد بانک های اطلاعاتی قوی و هماهنگ باشد که بتواند شبکه آموزشی قوی و استانداردی را ایجاد کند تا خدمات محتوایی و آموزشی را به راحتی در دسترس مدرسه قرار دهد. تغذیه کننده این شبکه آموزشی می تواند بانک دپارتمان تحقیق و پژوهش، سازمان آموزش و پرورش و بانک استانداردهای آموزشی باشد.

از طرف دیگر طراحی فنی سیستم ارتباطات داخلی و تجهیزات سخت افزاری خود مدرسه جهت ایجاد امکانات مناسب برای استفاده اطلاعات آموزشی و نرم افزاری باید در مدرسه صورت بگیرد. سیستم های دیجیتال و نرم افزاری نیز باید دارای یک پیش زمینه و بستر دقیق مطالعاتی باشد.

استفاده از انواع نرم افزارها و محتواهای آموزشی غیراستاندارد می تواند لطمات جبران ناپذیری را به بدنه آموزش وارد و یادگیرندگان را دچار سردرگمی کند. برای استفاده از سیستم دیجیتال نرم افزار باید قدم به قدم حرکت کرد و مراحل فازبندی شده و رشد را تعریف کرد زیرا یکباره رسیدن به سیستمی کاملاً هوشمند رویایی و بی پایه و اساس است و بر این اعتقادیم که در یک سیستم مدرسه هوشمند در صورتی که برنامه ریزی شده و قدم به قدم عمل شود، هزینه ها با بهره وری رابطه مستقیم خواهد داشت و با گذر زمان با پیچیدگی فرآیند روبه رو خواهیم شد.

معماری سیستم آموزش الکترونیکی برای طراحی یک نرم افزار جامع که بتواند خونی را در پیکره طراحی شده فضای مدرسه هوشمند به جریان اندازد، باید از جدیدترین متدها و تکنولوژی های آموزشی استفاده کند که بر پایه زیرساخت های استانداردشده صنعتی و آموزشی با شناخت و تعریف دقیق وظایف آموزشی و اداری سیستم برپاشده باشد.

شرایط مناسب از نظر دست اندرکاران چنین طرح هایی این است که معلم دیگر آموزش دهنده صرف نیست، فعالیت های گروهی تشویق می شود، با تک تک دانش آموزان متناسب با توانمندی ها و استعدادهای آنها رفتار می شود و دانش آموزان می توانند مواد درسی شان را از طریق سایت های اینترنتی دنبال کنند. ارزشیابی نیز از شکل حافظه محوری خارج می شود.

در مدارس هوشمند از اینترنت استفاده زیادی می شود ولی این با آموزش مجازی متفاوت است چرا که در آموزش از راه دور معلم و دانش آموز یا استاد و دانشجو از طریق اینترنت صدا و تصویر یکدیگر را دریافت می کنند و در یک محیط و مکان حضور ندارند البته در باب مزایای دانشگاه های مجازی نیز گفته می شود تعداد دانشجویان افزایش ولی هزینه ها کاهش می یابد. آموزش مجازی به طور کلی به آموزش توسعه زیادی می دهد. افزایش تعداد این دست از دانشگاه ها در سطح جهان نیز به این باور که بهتر است این نوع دانشگاه ها را در ایران گسترش دهیم، دامن زده است چرا که تعداد استادان و ظرفیت کلاس های دانشگاهی در کشور ما محدود است بنابراین از طریق اینترنت می توان خیلی ها را آموزش داد و لازم نیست کلاس فیزیکی باشد چرا که هر کس می تواند در خانه از طریق رایانه آموزش ببیند، تمرین حل کند و نمره بگیرد و براساس این نمرات به مراحل بعدی و دروس بعدی صعود کند.

در مجموع باید گفت ما برای عقب نماندن از قافله جامعه جهانی که به سرعت نقش رایانه ها را در مشاغل گسترش می دهد به سیستم آموزش مناسب این عصر نیازمندیم، منتها در صورتی که به مشکلات ساختاری آموزش نپردازیم، تنها از رایانه ها دکوری خواهیم ساخت بی اینکه به نتایج مورد نظر دست پیدا کنیم.

(حمید احمدیان)

/ 2 نظر / 5 بازدید

سلام بهتر نیست اول آموزش وپرورش هوشمند درست کنیم بعد مدرسه هوشمند الگوهای معلم هم هنوزهوشمند عمل نمی کنند

با سلام من یک دانشجوی ارشد معماری هستم در طراحی مدارس، انعطاف پذیری، تطبیق پذیری و تنوع پذیری یک اصل است . من در این زمینه مقاله داده و طرحی بر این اساس داده ام از مقاله شما هم متشکرم.