آموزگاران رباتیکی در مدارس انگلیس !

تا پایان سال میلادی جاری و به لطف ورود ربات های انسان نما به جای معلمان، یکنواختی متدوال فرایند آموزش در مدارس و آموزشگاه ها دستخوش تغییر و تحول می شود.

محققان دانشگاه ردینگ ربات آموزگار جدیدی بنام MechRC را با هدف ارتباط و توجه بیشتر محصلان به فناوری طراحـی کرده اند که می تواند موجب انگیزش و هیجان دانش آموزان در فضای یکنواخت آموزشی شود.

به اعتقاد محققان این ربات آموزگار می تواند برای اهداف و کارکردهای آموزشی بهتر و تکمیلی توسط خود محـصلان برنامه ریزی شود و نقش مربی و همراهی را برای به حرکت درآوردن و پویایی بهتر دانش آموزان ایفا کند.

مــحققان انگلیسی معتقدند از این پس و با ورود مدلهای مناسب این رباتها به اکثر دبیرستاها، اولیــا آموزش و پرورش مــی توانند ارتباط و هیجان لازم برای دانش آموزان را نه تنها در خصوص دانش رباتیک بلکه در حوزه فناوری و بطور کلی علوم پایه ایجاد کنند.

این ربات جدید که با باتری کار می کند قادر به ارائه بیش از 100 حرکت و صدای از پیش برنامه ریزی شده است و مثل یک شخصیت بازی های رایانه ای کنترل شده و کار با آن آسان و مفرح است.

بر اساس گزارش سایت خبری دامین بی، محققان بر این باورند تغییر در نگرش و فضای سنتی آموزش و پرورش انگلیس نیازمند فناوری هایی از این دست است و حتی لازم است نسل دیگری از این مربیان و معلمان رباتیکی برای اهداف آموزشی توسعه داده شوند.

/ 0 نظر / 5 بازدید