تیزهوش کیست؟

صفحه١مطالب

شامل:

*تیزهوش کیست؟

*انواع تیزهوشان

*تغذیه وتیزهوشی

*تعاریف دیگر تیزهوش

صفحه٢مطالب

شامل:

*پی گیری مطالب صفحه ی قبل

*از آنها هم انتظار شکست داشته باشید

 

/ 0 نظر / 5 بازدید