# والدین_وخانواده

تربیت اثربخش در مدرسه -- قسمت دوم

تفاوت زبان شیوه سنتی انضباط و تربیت اثربخش را در واژه‌های زیر می‌بینیم: در شیوه سنتی انضباط از واژه‌هایی مانند: کنترل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

آموزش و پرورش آرمانی در جامعه ی دانایی محور 3: ذهن افزار و یادگیری خلّاقانه

همگرایی بین فناوری، فرهنگ و محیط منجر به آفرینش موقعیت هایی می شود که فوریت صنعتی نو به نام صنعت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

عوامل موثر بر افت تحصیلی--- عوامل مربوط روشهای مطالعه

مطالعه با فاصله: مطالعه بی وقفه و مستمر موجب خستگی و بیزاری از مطالعه می شود؛ روش درست ، مطالعه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

علت علمی لزوم جدا بودن کلاس دخترها وپسرها

تفاوت نگاه بر پایه‌ اطلاعاتی که از تکنولوژی پزشکی داریم می‌توانیم دخترها و پسرها را آموزش دهیم. آنها متفاوت از یکدیگر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید