# مناسبتها

فهرست ویراست سوم کتاب ارزشیابی کیفی - توصیفی دکتر حسنی

فهرست تفصیلی مطالب این کتاب به این شرح است: مقدمه بخش نخست: کلیاتی در باره‌ی ارزش‌یابی تحصیلی ·    ارزش‌یابی پیشرفت تحصیلی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 73 بازدید