# مباحث_مدیریتی

پاسخ به سوالاتی در ارتباط با ارزشیابی توصیفی - سوال سوم

ارزشیابی توصیفی چه تشویقی را تائید می کند؟ ارزشیابی توصیفی ، تشویق اثر بخش را تائید می کند. معیارهای تشویق اثر بخش: * ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 45 بازدید

روش های نظارت آموزشی برعملکرد معلم در کلاس درس ××سایر روشها

روش نمایش تدریس   در این روش، راهنمای آموزشی یا متخصص آموزشی به عنوان معلم مهمان، الگویی از تدریس یا روش خاصی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

ارتقای کیفیت اجرای برنامه های درسی-- نکته وتوصیه ها

نکته ها و توصیه ها توصیه ها الف) ایجاد فضای خلاقیت و توانمندی در مدرسه و کلاس درس 1. برای کسب موفقیت، همه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 41 بازدید

نظارت وارزشیابی--قسمت5:عناوین کاری در حوزه ی نظارت وارزشیابی

   1-بررسی واثر بخشی فعالیتها                       2-ارزشیابی محتوای آموزشی                 3-ارزشیابی اثرات وعملکرد آموزشهای ارائه شده       4-مدیریت وامکانات اجرایی برنامه ها  5-ارزیابی تطابق مخاطبین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید