# مباحث_مدیریتی

تربیت اثربخش در مدرسه -- قسمت دوم

تفاوت زبان شیوه سنتی انضباط و تربیت اثربخش را در واژه‌های زیر می‌بینیم: در شیوه سنتی انضباط از واژه‌هایی مانند: کنترل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

آموزش و پرورش آرمانی در جامعه ی دانایی محور 3: ذهن افزار و یادگیری خلّاقانه

همگرایی بین فناوری، فرهنگ و محیط منجر به آفرینش موقعیت هایی می شود که فوریت صنعتی نو به نام صنعت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

از موانع عبور کنید واز شکست پیروزی بسازید

از این راه می‌توانید جلو اشتباه‌های مجدد ‌‌را‌ بگیرید. ضربه خوردن تجربه با ارزشی است، در صورتی که بتوانیم از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید