# مباحث_خاص_معلمین

آموزش و پرورش آرمانی در جامعه ی دانایی محور 3: ذهن افزار و یادگیری خلّاقانه

همگرایی بین فناوری، فرهنگ و محیط منجر به آفرینش موقعیت هایی می شود که فوریت صنعتی نو به نام صنعت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

علت علمی لزوم جدا بودن کلاس دخترها وپسرها

تفاوت نگاه بر پایه‌ اطلاعاتی که از تکنولوژی پزشکی داریم می‌توانیم دخترها و پسرها را آموزش دهیم. آنها متفاوت از یکدیگر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید