# ارزشیابی_توصیفی

ارائه چندپژوهش در ارتباط با ارزشیابی توصیفی-3-میزان اثر بخشی ارزشیابی توصیفی

بر این اساس پژوهش حاضر به بررسی میزان اثربخشی طرح ارزشیابی توصیفی و مقایسه آن با ارزشیابی کمی در پایه‌های ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 20 بازدید

ارائه چندپژوهش در ارتباط با ارزشیابی توصیفی-2--مطالعه نقش ارزشیابی توصیفی

با استفاده از تحلیل واریانس به این نتیجه رسیدیم که : 1-      تفاوت بین نمرات فارسی و ریاضی (پیشرفت تحصیلی) دانش ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 19 بازدید

معلمان چگونه می توانند در کارشان خلاق باشند ؟

خلاقیت بر مبنای نظریه های متعددی استوار است. یکی از آن ها، نظریه ی خلاقیت مبتنی بر الگوی «سرمایه گذاری» ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 19 بازدید

ارزشیابی کیفی چه چیزی نیست؟-- قسمت ششم

شورای عالی آموزش و پرورش بر اساس این یافته ی ارزشیابی، در آیین نامه امتحانات دوره‌ی آموزش عمومی تغییرات بنیادی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید

عوامل موثر بر افت تحصیلی--- عوامل مربوط به دوستان ناباب

یکی از عوامل دیگر که سبب افت تحصیلی شدید دانش آموزان می شود معاشرت با افراد ناباب است. فراموش نکنید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 130 بازدید

تاکید بر خلاقیت ونوآوری در زمینه ارزشیابی--- اکرم متقی رضایی

تقسیم می شود که در ارزشیابی آغازین علاوه بر مشخص کردن سطح تواناییها و آمادگی دانش آموزان برای یادگیری می ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 88 بازدید