# آشنایی_با_آزمونهای_عملکردی_وطراحی_آن

آزمونهای عملکردی **قسمت سوم **اصول راهنما در ارزشیابی در فرانسه(۲)

درصد نمره ای که برای هر مهارت در نظر گرفته می شودباید با زمان صرف شده توسط هر دانش آموز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 71 بازدید

آزمونهای عملکردی**قسمت دوم:اصول راهنما در ارزشیابی فرانسه(۱)

در چهارچوب برنامه ی آموزشی فرانسه اصولی وجود دارد که باید در ارزشیابی مورد استفاده قرار گیرند.این اصول عبارتند از: ارزشیابی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 72 بازدید