# تصاویر_مفهومی

ضرورت واهداف ارزشیابی تحصیلی و آشنایی با پاره ای از مفاهیم واصطلاحات

مقدمه :نگرش کنونی علمای تعلیم و تربیت به ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان مکمل موثر آموزش و فرآیند یاددهی – ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 57 بازدید