قدرت مدیر

مسؤلان، مدیران مدرسه ها را منصوب می کنند، ولی آنها باید انتخاب را به دست آورند! این نکته ای است که توجه و عمل به آن، مدیر را در مدرسه قدرتمند می کند. مدارس ما هنوز عملاً به جای انتخاب مدیر، در خیلی از مناطق، با انتصاب او مواجه هستند. در این شرایط، مدیر باید تلاش کند پس از انتصاب، پذیرش و مقبولیت کارکنان و همکاران مدرسه را کسب کند. مقبولیت و پذیرش کارکنان نیز مستلزم رعایت نکاتی است، اما مواردی که در تجربه به آنها پاسخ داده شده است، به شرح زیر فهرست می شوند:

 

مدیر باید؛

* مشارکت افراد را در تصمیم گیری برانگیزاند،

* قبل از سپردن کار به دیگران، با آنان مشورت کرده و کار را کاملاً توجیه کند،

* از دستور دادن و برخورد آمرانه بپرهیزد،

* برنامه های آموزشی و درسی را اصل قرار دهد و از کارهای سلیقه ای و شخصی بپرهیزد،

* برخورد صادقانه را با همکاران فراموش نکند،

* در جریان یاددهی- یادگیری، دانش آموزان و یادگیری را هدف قرار دهد،

* به آنچه می گوید، عمل کند و از برخورد دوگانه بپرهیزد،

* به پیشنهادهای همکاران برای اصلاح امور مدرسه توجه کند و پاداش دهد،

* تفاوت های افراد را مورد توجه قرار دهد،

* همکاران خود را دوست داشته باشد و به آنان احترام بگذارد،

*  با ظاهر آراسته و مرتب در محل کار حاضر شود،

* نقاط ضعف کارکنان را همراه با بیان نقاط قوت آنان گوشزد کند،

* به حرف های آنان خوب گوش فرا دهد،

*  کمتر حرف بزند( بیشتر گوش باشد تا زبان )،

* از مافوق خود به احترام یاد کند،

* افراد را با القاب محترمانه صدا کند.

دکتر حیدر تورانی

/ 0 نظر / 4 بازدید