درگیر کردن والدین در آموزش دانش آموزان

آنچه به فکر رسید یک سلسله دستورالعمل ها برای به خدمت گرفتن هر چه بیش تر والدین در تعلیم و تربیت فرزندانشان است. برخی از این دستورالعمل ها که شما نیز می توانید از آن ها استفاده موفقیت آمیز بکنید، عبارتند از:

 • طی دو هفته اول مدرسه ، به منزل دانش آموزان خود تلفن کنید. این کار برای والدین دانش آموزان مقطع ابتدایی یا راهنمایی این پیام مهم را در بر دارد که : « من توجه شما را به تعلیم و تربیت فرزندتان جلب می کنم و در این راه به همکاری با شما نیاز دارم. »

به این ترتیب، زمینه ای فراهم می شود تا بتوان بحث در مورد موضوعات مهمی نظیر درس یا تکلیف منزل دانش آموزان را راحت تر مطرح کرد.

• آنچه را که در کلاستان می گذرد، به طور منظم منتشر کنید. انتشار ماهنامه یا حداقل فصلنامه ای با همکاری والدین ارزشمند است. ارتباط نوشتاری با والدین دانش آموزان را پر طول و تفصیل نکنید. از نظر برخی از والدین، نامه های سرشار از مسائل آموزشی، حس ترس یا بی اعتمادی را که ممکن است طی سال ها تجربه شخصی منفی، چه به عنوان دانش آموز و چه به عنوان والدین، در آنان ایجاد شده باشد، قوی تر می کند.

 • هر زمان که امکان پذیر باشد از فناوری های جدید، نظیر : پست الکترونیکی، صفحات وب برای پیام رسانی استفاده کنید. پیام های حساس (مهم)، نباید در پیام گیرها گذاشته شوند؛ زیرا معلوم نیست ابتدا چه کسی به آنها گوش می دهد. به والدین تفهیم کنید که پست الکترونیکی غالبا مستقیم ترین مسیر ارتباطی است. در مورد معلمان دوره راهنمایی، ارتباط رایانه ای با دانش آموزان بسیار سودمند است.

 • نسبت به ویژگیهای انجمن اولیا و مربیان حساسیت به خرج دهید. بسته به شرایط انجمن، ممکن است گردهمایی های والدین خارج از مدرسه برگزار شود. از والدین در منزل آنها دیدار کنید. و میزبان آنها در جشن روز اول سال تحصیلی جدید باشید. به این ترتیب امکان به خدمت گرفتن والدینی که از حضور شخصی در مدرسه احساس خوشایندی ندارند، فراهم می شود.

 • به والدینی که تصویر بدی از گردهمایی ها دارند، فرصت هایی برای دیدار از مدرسه بدهید. قدری تفکر خلاق می تواند شما را به موفقیت های زیادی برساند. وادار کردن دانش آموزان به این که کارهای خود را در معرض دید والدین دعوت شده قرار دهند، یا اتخاذ یک برنامه « بازگشت به مدرسه » می تواند ضمن اینکه تجربه های لذت بخشی به دست دهد، برنامه های تحصیلی مدرسه شما را نیز پیش ببرد.

 • بر اساس موفقیت اقتصادی – اجتماعی والدین کلیشه سازی نکنید. والدینی که در امور مدرسه مشارکت دارند و نیز والدینی که چنین مشارکتی ندارند، ممکن است از سطح درآمد متفاوتی برخوردار باشند. رویکرد هر کدام از والدین را در زمان مشخص در نظر بگیرید.

 • با ارسال پیام هایی، به درستی از دانش آموزان تمجید کنید. این کار را می توانید چه از طریق تلفن به والدین و چه با ارسال کارت پستال برای خود دانش آموزان انجام دهید. چنین ارتباطی، این پیام قوی را در بردارند که شما می خواهید کمک کنید، این ایده که مدرسه تمایل ندارد با والدین ارتباط برقرار کند، کنار گذاشته شود.

(مجله اینترنتی تعلیم وتربیت)

/ 0 نظر / 11 بازدید