میلاد نور

                                                 

میلاد کوثر محمدی ؛ فرزند نبوت ؛همسر ولایت ؛مادر امامت بر همه ی مسلمین جهان مبارکباد.

در پرتو این میلاد مسعود ؛روز مادر ؛روز زن وزادروز رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) را نیز

گرامی داشته ؛برای مادر مرحومه ام  طلب مغفرت می نمایم.

/ 0 نظر / 6 بازدید