انواع کتاب های آموزشی-- ت) کتاب های دانش افزایی حرفه ای معلم

هدف ها

 - افزایش توانایی ها و مهارت های معلم در هدایت فعالیت های یاددهی – یادگیری، با تأکید بر درس ها و یا برنامه درسی ریاضی؛

- توجه دادن معلمان به اهمیت علوم تربیتی و نقش آن در آموزش

- افزایش توانایی های معلم برای بالا بردن صلاحیت های حرفه ای او

- به روز نگه داشتن معلمان در خصوص آموزش و آشنا کردن آن ها با مباحث جدید آموزش ریاضی و روش های تدریس جدید.

ویژگی ها و معیارهای ارزش گذاری

- محتوای کتاب به بهبود فرایند تدریس معلمان از طریق حل مشکلات آموزشی آن ها کمک کند.

- محتوای کتاب توانمندی معلم را به منظور طراحی فعالیت های کلاسی برای دانش آموزان افزایش دهد.

- مواردی از درهم تنیدگی مباحث درسی با مسائل جامعه، زندگی روزمره، مشاغل و فناوری روز را مطرح کند.

- به تشریح سیاست ها، هدف ها و برنامه درسی ریاضی بپردازد و آن ها را برای معلمان تفسیر و تبیین کند.

- محتوای کتاب با نیازهای حرفه ای معلمان در رشته و مقطع تدریس هماهنگی داشته باشد.

- به معرفی مواد و منابع مورد نیاز و حرفه ای معمان در خصوص آموزش ریاضی بپردازد.

- روش های تدریس متناسب با نیازها و تفاوت های فردی دانش آموزان را مطرح کند.

/ 0 نظر / 6 بازدید