تنوع روشها وابزارها در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی-- راضیه تحقیقی

فقط آن نوع سنجش و اندازه گیری که بتواند تصویری واضح و سه بعدی از رشد مهارتها ، تواناییها ، دانش و نگرش دانش آموز بدهد قابل دفاع است بنابر این نه تنها معلم بلکه دانش آموز هم می تواند شاهد رشد بالندگی و پیشرفت خود باشد و در پایان سال والدین ، معلمان و دانش آموزان می توانند به درستی قضاوت کنند که به چه هدفهایی نایل شده اند و چه هدفهایی پیش رو دارند که باید برای دستیابی به آن تلاش کنند در این مقاله سعی شده است تا حد امکان روشهایی به هدف ضبط رشد و پیشرفتهای دانش آموز معرفی شود برای اینکه معلم بتواند ابزار و شیوه های جدید را وارد برنامه آموزشی خود کند ابتدا باید با ابزار سنجش و پیشرفت و سپس چگونگی استفاده از ابزار سنجش و پیشرفت آشنا باشد بنابر این در این مقاله با انواع شیوه های ارزشیابی و مراحل آن و اصول حاکم بر پیشرفت تحصیلی و رهنمودهایی در این خصوص آشنا می شویم .


مقدمه

    فرآیند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان بسیار پیچیده است . محققان و علمای ارزشیابی معتقدند زمانی که معلم از شیوه های متفاوتی برای سنجش آموخته ها و عملکرد دانش آموزان استفاده می کند ، ارزشیابی او از اعتبار بیشتری برخوردار است مهم این است شیوه هایی که معلم انتخاب می کند باید با هدفها و محتوای برنامه ی درسی مورد نظر سازگار باشد ( رستگار ، 1383، ص 26)

    ارزشیابی و سنجش امر ی طبیعی و مرسوم است . در تمام فعالیتهای انسانی ما مایل هستیم که بازخورد اعمال و رفتارمان را بدانیم تا بفهمیم که کارها و امور چگونه پیش می رود . ارزشیابی و سنجش در مسائل آموزشی نیز به همین نحو است معلم ها یادگیرندگان و افراد سهیم در امر آموزش به طور مداوم خود و دیگران را ارزیابی و از یکدیگر بازخورد دریافت می کنند . این امر در چهار مسیر اصلی صورت می گیرد :

معلم ها از یادگیرندگان ، معلم ها  از معلم ها ، یادگیرندگان از معلم ها و یادگیرندگان از یادگیرندگان .

این ارزشیابی ها هیچ وقت متوقف نمی شود و فقط روش وزمان آن است که تغییر می کند . معلمان برای یافتن نتایج فعالیتهای آموزشی خود نیاز به سنجش و ارزشیابی دارند این ارزشیابی ها زمانی دارای اعتبار بیشتری است که اطلاعات به طور منظم در طول دوره ثبت و جمع آوری شود تا معلم و استاد بتوانند بازخورد مستمری از فعالیتهای خود داشته باشند و به اصلاح مسیر بپردازند ( شاه جعفری 1384 ص 3 )

اهداف

    معلمان می توانند روشهای سنجش و ارزشیابی معمول در کلاس درس را اصلاح کنند و آنان را به سمت تبدیل شدن به سنجش های واقع گرا سوق دهند . سنجشهای واقع گرا و فعالیتهایی از این دست مسئولیت و کنترل یادگیری را به عهده خود دانش آموز می گذارند . این رویکرد سبب پدید آمدن حس استقلال در یادگیری می شود  گفتنی است که مستقل بودن دانش آموز در یادگیری به معنای حذف نظارت و کنترل معلم نیست بلکه معلم می تواند تیز بینانه تمام واقعیتهای کلاس درس و فعالیتهای خارج از کلاس درس و مدرسه ی دانش آموزان را زیر نظر بگیرد وبا انجام دادن سنجشهای خاص خود تاثیر مضاعفی بر یادگیریهای آنان بگذارد .( امیر زاده ، 1383 ، صص 8 و 9 )

    ارزشیابی برای یادگیری طی فرآیند یاددهی و یادگیری انجام می شود نه پس از آن و تاکید اصلی بر پیشرفت مداوم یادگیری در تمام دانش آموزان است در واقع آموزگاری که از روش ارزشیابی روزانه ی فعالیتهای کلاسی استفاده می کند تا دانش آموزان را به طور مستقیم و عمیق در فرآیند یادگیر ی فردی خودشان شرکت دهد ، سبب افزایش اعتماد به نفس آنان و ایجاد انگیزه برای یادگیری بیشتر می شود . زیرا تاکید اصلی این روشها به جای القای احساس شکست بر موفقیت و پیشرفت دانش آموزان است . در این الگوهای آموزشی ارزشیابی دانش آموزان به جای آن که فقط برای سنجش و نمره دادن به آنان طراحی شده باشد ، نوعی ابزار آموزشی برای ارتقای یادگیری است به علاوه وقتی دانش آموزان در ارزشیابی شرکت داده می شوند ، به ارزشیابی بیشتر به این صورت نگاه می کنند که معلم
می خواهد به آنان چیزی یاد بدهد نه اینکه از آنان امتحان بگیرد .
( موسوی 1383، ص 30)

بیان مساله

    ارزشیابی از برنامه ی درسی و آموزش همیشه با مشکلاتی مواجه بوده است زیرا به طور دقیق و مطمئن نمی توان اثر بخشی برنامه و آموزش ، یعنی تغییراتی را که واقعاً در یادگیرندگان به وجود آمده است ، اندازه گرفت با وجود این پژوهشگران و برنامه ریزان سعی می کنند با ارائه ی الگوهایی این عدم اطمینان را به حداقل برسانند به این ترتیب برای ارزشیابی برنامه های درسی و آموزش الگوهای گوناگونی ارائه می شوند که هر کدام براساس رویکردها و هدفهای ارزشیابی ، دارای شیوه ی خاصی است ( پور ظهیر ، 1378 ، ص 200)

یکی از اشکالاتی که در روشهای فعلی ارزشیابی به چشم می خورد عدم وجود تنوع در شیوه هاست . برای تنوع بخشیدن به شیوه های ارزشیابی ، ابتدا باید با آنها آشنا شد سپس با توجه به کاربرد هر یک از آنها روش مناسب را با توجه به هدف ارزشیابی انتخاب کرد .

همه دانش آموزان دارای تواناییها و استعدادهای گوناگون ، بدون در نظر گرفتن نوع آموزش داده شده و برخورداری از امکانات ، نمی توانند تنها با یک امتحان کتبی ارزشیابی شوند ضمن آنکه در شرایط عادی این امکان وجود دارد که در آزمون کتبی و پایانی فردی دچار اضطراب هیجان ، ناراحتی های روانی ، دردی موقت یا عارضه های جسمی شود و نتواند همه ی تواناییهای خود را بروز دهد و در این ارزشیابی موفق شود . در حالی که غالباً دانش آموزان براساس همین آزمونها ، ارزیابی و ارزشیابی می شوند . در انتخاب روش ارزشیابی ، آنهایی را انتخاب می کنیم که احتمالاً خود با آنها آشنا هستیم و یا در جامعه ی ما بیشتر پذیرفته شده اند . اما در انتخاب روش مهم است که روشهای متنوعی انتخاب شوند تا به فراگیر اجازه داده شود تواناییهای گوناگون خود را به نمایش بگذارد . نوع و روش ارزشیابی به نتایج مطلوب و هدفهای یادگیری بستگی دارد . به علاوه باید توجه داشت که هر روش ارزشیابی در هر صورت به نوعی به ضرر گروهی از دانش آموزان است . ( داوودی ، 1383 ، ص 10)

ضرورت پژوهش

    الگوهای ارزشیابی آموزشی چارچوبهایی هستند که براساس نظریات متخصصان و یا حاصل تجارب کارشناسان برنامه های آموزشی ایجاد شده اند . آگاهی از مبانی و اصول هر یک از الگوها برای برنامه ریزان و کارشناسان تعلیم و تربیت ضروری است زیرا باید برنامه های آموزشی به طور مداوم ارزشیابی شوند تا کارآیی و اثر بخشی خود را حفظ کنند . بدون نقد و ارزشیابی از برنامه های آموزشی ، معایب و تنگناهای آن مشخص نمی شود ، بنابر این اجرای مداوم ارزشیابی از برنامه های آموزشی از رو به زوال رفتن آنها جلوگیری می کند . بکارگیری و استفاده از الگوهای ارزشیابی مستلزم آگاهی و شناخت کافی مبانی و اهداف هریک از آنهاست ، زیرا الگوهای ارزشیابی از دیدگاه خاص خود برنامه ها را بررسی می کنند.

برخی از الگوها به هدف پایانی متمرکزند و برخی دیگر اثرات جانبی وغیر مستقیم برنامه ها را ارزشیابی می کنند . از این رو کارشناسان و برنامه ریزان برنامه های آموزشی باید به الگوها و برنامه ها اشراف کامل داشته باشند و ارزشیابی را جزیی از چرخه ی برنامه ریزی تلقی کنند . ( بیات ، 1383 ، ص 43)

بحث

سنجش چیست و ارزشیابی کدام است ؟

    اصطلاحات ارزشیابی و سنجش به معنای مختلفی در کشورهای مختلف به کار گرفته می شود . در بعضی مواقع از هر دو اصطلاح در رابطه با امتحان گرفتن و نمره دادن استفاده شده است ، در مواردی هم سنجش به معنای قضاوت در مورد حدود آموخته های دانش آموزان و ارزشیابی به معنای قضاوت در مورد برنامه درسی ، مواد درسی ، شیوه تدریس و ... به کار می رود . ارزشیابی یک فرآیند نظام یافته ( سیستماتیک ) برای جمع آوری ، تحلیل و تفسیر اطلاعات است تا تعیین شود که آیا هدفهای مورد نظر تحقق یافته اند یا در حال تحقق یافتن هستند و به چه میزانی ( رستگار ، 1382، ص 14)

به طور کلی ارزشیابی عبارت از جمع آوری اطلاعات و استفاده از آنها برای
تصمیم گیری است این تصمیم گیری ممکن است درباره برنامه تربیتی به طور کلی ، یا اصلاح و بهبود درسی ، شناختن نیازهای یادگیرندگان به منظور برنامه ریزی آموزشی برای آنان ، تشخیص شایستگیهای یادگیرندگان به منظور گزینش ، گروه بندی یا آگاه ساختن آنان با میزان پیشرفتها یا کمبودهای خودشان یا در باره آیین نامه ها و مقررات مدرسه ، میزان کارآمدی نظام مدرسه و یا بازده تلاش معلمان و غیره انجام گیرد . ( پور ظهیر ، 1378 ، ص 197)

ارزشیابی چند نوع است ؟

    در فرآیند ارزشیابی ، تنوع شیوه ی جمع آوری اطلاعات و معیاری که برای قضاوت انتخاب می شود انواع مختلفی از ارزشیابی را تولید می کند که دامنه ی آن در یک طرف  آزمونهای استاندارد و پایانی است که طی آن اطلاعات تحت شرایط یکسان و از پیش تعیین شده ای از دانش آموزان جمع آوری می شود و از طرف دیگر آزمونهای سازنده و رشد دهنده ای است که در آن معلم به طور مستمر طی فعالیتهای یکسان یا متفاوت اطلاعاتی از دانش آموزان جمع آوری می کند . تفاوت اصلی بین شیوه های مختلف ارزشیابی ، عمدتاً بین ارزشیابی براساس آزمونهای پایانی و انواع دیگر آزمونهاست . در ارزشیابی پایانی اطلاعات معلم از دانش آموزان طی فعالیتهای مشخص و یکسان و تحت شرایط کنترل شده جمع آوری
می شود و این فعالیتها عمدتاً به صورت کتبی ( مداد
کاغذی ) انجام می شود ، این اطلاعات مبنای قضاوت و ارزشیابی معلم از دانش آموزان قرار می گیرد که به صورت نمره یا رتبه گزارش می شود تا در کارنامه دانش آموز ثبت شود این سنجش و ارزشیابی معمولاً در زمانهای معین که ممکن است پایان ماه ، نوبت یا ترم تحصیلی باشد ، انجام می شود و نتایج آن نقشی در برنامه ریزی درسی معلم ندارد . زیرا معلم فرصت تصمیم گیری در جهت اصلاح و بهبود برنامه ی تدریس خود ندارد اما اگر امتحان به طور مستمر انجام شود ، معلم براساس تفسیر نتایج آن
می تواند در مورد قدم بعدی خود تصمیم گیری کند و چون این عمل به طور مستمر در کلاس درس جاری است ، او می تواند هر زمان که بخواهد مرحله ی بعدی تدریس خود را آگاهانه برنامه ریزی کند . به عبارت دیگر این شیوه ی ارزشیابی به معلم امکان اصلاح و تعدیل برنامه ی تدریس او را می دهد . بنابر این هم برای معلم و هم برای دانش آموز سازنده و رشد دهنده است .
( رستگار ، 1382، صص14 و 15)

انواع ارزشیابی

1 – خود ارزشیابی و ارزشیابی هم گروهان

خود ارزشیابی فرآیندی است که در آن دانش آموز عملکرد خود را به طور نظامدار مرور می کند . این روش معمولاً با هدف بهبود عملکردهای بعدی انجام می شود . خود ارزیابی ممکن است مقایسه ی عملکرد با استانداردها و یا معیارهای تعیین شده ، نقد عملکرد و یا توصیف عملکرد خود باشد . از این شیوه می توان در کنار شیوهای دیگر ارزشیابی استفاده کرد . جنبه مهم آن این است که دانش آموز خود بر اساس معیارهای تعیین شده کنند . می توان این عمل را در امتحانات ، نمره گذاری برگه های هم کلاسی و ارائه ی بازخورد به آنها ( کاری که معمولاً دانش آموزان قبل از دادن نظراتشان به معلم انجام می دهند ) و بیان دلایل خود به طور شفاهی یا کتبی ودر قالب یک سمینار انجام داد در حین بررسی و اعمال معیارهای ارزشیابی ، دانش آموزان می آموزند که باید به چه نکاتی توجه کنند تا مفاهیم را بهتر بیاموزند و این کار بر عملکرد آنها اثر می گذارد . در این روش دانش آموز
 می تواند عملکرد خود و یا هم گروهان خود را ارزشیابی کند . سایر اعضای گروه نیز عملکرد خود و دیگران را ارزشیابی خواهند کرد .

2 – انشا کردن

    منظور از انشا، دادن پاسخ کتبی به سئوال در قالب متن است . هدف از انشانویسی ، بحث کردن ، ارزیابی ، تجزیه و تحلیل ، خلاصه کردن و نقد کردن است . دو خطر استفاده از این روش  عبارتند  از :

1-احتمال استفاده از متنی که فرد دیگری نوشته است وجود دارد .

2 -  ممکن است نمره ی از دست داده شده به دلیل عواملی چون بد خطی و یا استفاده ی نادرست قواعد دستوری ، املا و... باشد .

3 -  ژورنال

نتایج ثبت شده ی دانش آموزان و واکنش آنها نسبت به جنبه های گوناگون یادگیری و یا یک ایده می تواند در قالب ژورنال ارائه شود . اغلب در فرآیندی که بازخوردها مورد بررسی قرار می گیرند . یادگیری بیشتر و بهتر انجام می گیرد . بنابر این باتوجه به این که ژورنال نویسی به بازخوردها ، واکنش و نظرات دانش آموزان در موارد گوناگون توجه ویژه دارد ، می تواند در بهبود عملکرد آتی آنان موثر باشد.


4 پروژه  

منظور از پروژه یک تکلیف متنوع است که شامل بیش از یک نوع فعالیت یا محصول است پروژه ها می توانند شکل های متفات داشته باشند و به صورت دیواری ، کلاسی و  ... و همچنین انفرادی یا گروهی ارائه شوند . ( داوودی ، 1383،ص 11)

در آموزش مبتنی بر پروژه مسائل دنیای واقعی بر پایه ی علاقه و توانایی
دانش آموزان مورد بحث و فعالیت قرار می گیرند . یکی از ویژگیهای این روش آن است که یادگیری دانش آموزانی که در گیر پروژه ها هستند یکسان نیست بنابر این معلم می تواند پیشرفت یادگیری دانش آموزان را به طور مفصل تر و کامل تر ارزشیابی کند . در روش مبتنی بر پروژه می توان به ارزشیابی معتبر نزدیکتر شد ، چون دانش آموزان هنگام کار در پروژه باید آموخته های خود حداکثر استفاده را بکنند آنها را درهم بیامیزند و آنچه را لازم دارند از آنها استخراج کنند بدیهی است برای انجام این کار از استدلال کافی بهره ببرند و برای ارائه ی بهتر گزارش پروژه ، هنر را هم به کار گیرند ، همچنین در جریان کار پروژه روش علمی را به کار گیرند و از تفکر منطقی در طول اجرای آن و نیز از نتیجه گیری استفاده کنند چون در ارزشیابی بر نگاه انتقادی دانش آموز بر کار خود و کارهمکلاسیها تاکید می شود زمینه ی انجام آن درآموزش مبتنی بر پروژه فراهم است
( کرام الدینی ، 1383، ص 46)

پروژه ی دانش آموزان  را چگونه ارزشیابی کنیم ؟

هنگامی که دانش آموزان به طور انفرادی یا گروهی پروژه ای را انتخاب می کنندموارد زیر را باید در نظر بگیریم :

1 -  دانش آموزان را از حدود انتظارات خود از آنان ، در انجام پروژه مطلع کنیم .

2

/ 1 نظر / 29 بازدید
توکلی

ضمن سلام ، با مقاله شما موافقم . خسته نباشید.