نمره از پایه اول ابتدایی حذف شد

معاون دفتر خلاقیت و نوآوری آموزش و پرورش پیش دبستانی و ابتدایی در ادامه از تدوین و ارسال آیین نامه اجرایی ارزشیابی توصیفی به شورای عالی آموزش و پرورش خبر داد و گفت: مدیران مدارس و معلمان پایه اول باید طبق این آیین نامه، ارزشیابی توصیفی را اجرا کنند.
این طرح الگویی کیفی است که تلاش می کند به جای کمّی نگری از طریق توجه به معیارهای درسی و آموزشی به عمق و کیفیت یادگیری دانش آموزان توجه کند و تبیین و توصیفی از وضعیت آنان ارائه دهد.

به گزارش مهر، معاون دفتر خلاقیت و نوآوری آموزش و پرورش پیش دبستانی و ابتدایی گفت: ارزشیابی توصیفی برای همه کلاس اولی ها در سال تحصیلی آینده اجرا می شود و بدین ترتیب ارزشیابی نمره ای در پایه اول ابتدایی برای همیشه از بین می رود.

مرتضی شکوهی با اعلام این خبر افزود: نتایج پژوهشهای انجام شده درباره ارزشیابی توصیفی که در پژوهشگاه تعلیم و تربیت آموزش و پرورش صور ت گرفت، نشان می دهد که این طرح در سال تحصیلی جاری موفقیت آمیز بوده و به همین دلیل باید در سال تحصیلی 89-88 برای همه کلاس اولی ها اجرا شود.

این اظهارات در حالی از سوی شکوهی بیان می شود که در سال تحصیلی جاری طرح ارزشیابی توصیفی در 30 درصد از پایه های اول ابتدایی اجرا شد.


شکوهی با بیان اینکه ارزشیابی توصیفی در 30 درصد از کلاسهای پایه دوم ابتدایی نیز اجرا می شود، افزود: این گروه شامل تمام دانش آموزان کلاس اولی می شود که در سال جاری تحت پوشش این طرح قرار گرفته بودند.

طرح ارزشیابی توصیفی به صورت آزمایشی از حدود 5 سال پیش در دو دوره 2 و 3 ساله در بعضی از مدارس ابتدایی کشور به منظور بسترسازی فرهنگی و ایجاد مهارتهای لازم اجرا شد و پس از گزارش پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، در جلسه مورخ 18 تیر 87 اجرای ارزشیابی توصیفی در 30 درصد از پایه های اول ابتدایی به تصویب رسید.

معاون دفتر خلاقیت و نوآوری آموزش و پرورش پیش دبستانی و ابتدایی ادامه داد: در راستای اجرای این طرح 30 ساعت کلاس آموزشی برای همه معلمان پایه اول ابتدایی تا پایان مرداد ماه برگزار می شود.
/ 0 نظر / 11 بازدید