خلاصه مباحث دروس کتاب جدید آموزش دفاعی سال سوم راهنمایی--قسمت اول

بخش اول :دفاع نظامی

برای مشاهده ی دروس روی واژه ی (درس) کلیک نمایید

 درس اول:دفاع وضرورت آن

درس دوم: بسیج

درس سوم:ناامنی 

درس چهارم: مهارتهای فردی وجمعی

درس پنجم: پدافند غیر عامل

درس ششم: پشتیبانی در هنگام بروز حوادث غیر طبیعی(جنگ)

منبع:راهنمایی گام به گام

/ 1 نظر / 6 بازدید
محمد

مطالب خوب بود