شیوه ی برخورد صحیح با دانش آموزان کم کوشا(تنبل)

معلمان براى بیشینه کردن اثر تدریس خود، باید همیشه در دسترس همه دانش آموزان

باشند و براى تک تک آنها وقت صرف کنند. اگر تدریس فقط به شکل کنفرانس دادن جلوى

دانش آموزان باشد، معلم چطور مى تواند روى تک تک آنها اثرگذار باشد. هنر معلم شناخت

همه دانش آموزان و تحت تأثیر قرار دادن آنها بدون توجه به سطح هوش و استعداد آنها و

تشویق شان به بیشتر و بهتر کار کردن است. در واقع معلم هیچ وقت نمى تواند به تنهایى

علم و دانش را به دانش آموزان منتقل کند، اما با دادن انگیزه به تک تک آنها مى تواند به

دانش آموزان یاد دهد که نه فقط در این کلاس، بلکه در همه سال هاى زندگى شوق یادگیرى

داشته باشند و براى علم آموزى و رسیدن به هدف هایشان تلاش کنند.

(سایت بازیاب)

/ 3 نظر / 126 بازدید
پیام

دستتون درد نکنه یک نکته جدید به ما تازه کارا آموختید[گل][گل]

ستاره

با تشکر. موفق باشید[تایید][خداحافظ]