کمک به دانش آموزان در خلاقیت

7- با دانش آموزان ، چه به صورت انفرادی و چه در گروه های کوچک ، بازی های فکری به راه بیندازید. به دانش آموزان یادآوری کنید که در جلسات مخصوص به بازی های فکری به تمام ایده‌ها بها داده خواهد داشت و هیچ یک از آنها مورد انتقاد قرار نخواهد گرفت.

 

8- سعی کنید تکالیف آزادی تهیه کنید که به جای نتایج همگرا ، نتایج پراکنده ای در برداشته باشند. این عمل نه تنها برای دانش آموزان بلکه برای خود شما نیز جالب خواهد بود.

 

9- دانش آموزان را به صورت گروهی سرگرم طیفی از ایده‌ها کنید. از آنها نخواهید که بهترین ایده را انتخاب کنند، بلکه از آنها بخواهید شیوه هایی بیابند تا بهترین عناصر تمام همکاری های به وجود آمده در گروه را در هم ادغام کنند.

 

10- از دانش آموزان بخواهید که برای سؤالات ، پاسخ هایی " رویایی " و " کابوسی" بیابند. " چه می‌شد اگر همه چیز به بهترین نحو پیش می‌رفت؟" " حالا چه اتفاقی می‌افتاد اگر همه چیز اشتباه از آب در می‌آمد؟" به دانش آموزان کمک کنید موضوعات آموزشی را از این فعالیت‌ها و از سناریوهایی که در سر می‌پرورانند ، جدا کنند.

 

نویسنده: ساناز فرهنگی

/ 0 نظر / 3 بازدید