سنجش وارزشیابی تحصیلی وتربیتیAssessment and evaluations of education and training

در این وبلاگ در مورد مباحث مختلف آموزشی به ویژه ارزشیابی تحصیلی وارزشیابی توصیفی به ارائه مطلب پرداخته ایم باشد که مورد استفاده مخاطبین محترم قرار گیرد

آمار همایش

اطلاعیه شماره۳دبیرخانه همایش اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی بدینوسیله تعداد مقالات ارسالی به دبیرخانه همایش تا پایان روز پنجشنبه ۴اسفند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید

آزمون عملکردی درس هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی

باسمه تعالی     یکی از موضوعات مهم نگرشی - عملکردی در دوره ابتدایی درس هدیه های آسمانی است .    از آنجایی ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 812 بازدید

فراخوان مقاله

فراخوان مقاله اصول حاکم بر ارزش یابی پیشرفت تحصیلیمحورها و موضوعاتاستفاده از انواع ارزشیابی ارزشیابی از فعالیت های گروهی استفاده از ارزشیابی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 25 بازدید

ضرورت واهداف ارزشیابی تحصیلی و آشنایی با پاره ای از مفاهیم واصطلاحات

مقدمه :نگرش کنونی علمای تعلیم و تربیت به ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان مکمل موثر آموزش و فرآیند یاددهی – ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 144 بازدید
شهریور 94
11 پست
مرداد 94
12 پست
تیر 94
15 پست
خرداد 94
13 پست
اسفند 93
34 پست
بهمن 93
25 پست
دی 93
23 پست
آذر 93
16 پست
آبان 93
14 پست
مهر 93
15 پست
شهریور 93
14 پست
مرداد 93
8 پست
تیر 93
11 پست
خرداد 93
7 پست
اسفند 92
12 پست
بهمن 92
10 پست
دی 92
18 پست
آذر 92
16 پست
آبان 92
11 پست
مهر 92
6 پست
شهریور 92
7 پست
مرداد 92
6 پست
تیر 92
9 پست
خرداد 92
10 پست
اسفند 91
6 پست
بهمن 91
14 پست
دی 91
13 پست
آذر 91
10 پست
آبان 91
9 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
15 پست
مرداد 91
8 پست
تیر 91
8 پست
خرداد 91
8 پست
اسفند 90
11 پست
بهمن 90
16 پست
دی 90
14 پست
آذر 90
13 پست
آبان 90
11 پست
مهر 90
15 پست
شهریور 90
9 پست
مرداد 90
24 پست
تیر 90
21 پست
خرداد 90
29 پست
اسفند 89
34 پست
بهمن 89
27 پست
دی 89
31 پست
آذر 89
32 پست
آبان 89
39 پست
مهر 89
44 پست
شهریور 89
45 پست
مرداد 89
45 پست
تیر 89
42 پست
خرداد 89
40 پست
اسفند 88
22 پست
بهمن 88
18 پست
دی 88
19 پست
آذر 88
28 پست
آبان 88
21 پست
مهر 88
39 پست
شهریور 88
49 پست
مرداد 88
20 پست
تیر 88
36 پست
خرداد 88
53 پست
اسفند 87
91 پست
بهمن 87
55 پست
دی 87
52 پست
آذر 87
48 پست
آبان 87
37 پست
مهر 87
32 پست
شهریور 87
82 پست
مرداد 87
53 پست
تیر 87
40 پست
خرداد 87
47 پست
اسفند 86
16 پست
بهمن 86
12 پست
دی 86
16 پست
آذر 86
7 پست
آبان 86
7 پست
مهر 86
14 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
14 پست
خرداد 86
15 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
8 پست
دی 85
4 پست
آذر 85
4 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
4 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
9 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
7 پست
اسفند 84
5 پست
بهمن 84
4 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
2 پست
مناسبتها
223 پست
ر
1 پست
ه
1 پست
روش_تدریس
71 پست
چک_لیست
4 پست
تکلیف_شب
23 پست
یادگیری
13 پست
طرح_درس
38 پست
انگیزش
2 پست
پوشه_کار
13 پست
خودسنجی
3 پست
پروژه
4 پست
انضباط
20 پست