همایش

اطلاعیه ی شماره ی ۶ دبیرخانه ی همایش اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

میزان مشارکت نواحی و مناطق در ارسال مقاله به ترتیب تعداد مقالات ارسالی

قسمت اول : 

ناحیه / منطقهمحور 1محور2محور3محور 4محور5سایر عناوینجمعباغبهادران61-238520117کاشان29216138270ناحیه سه20216861567تیران و کرون246121011366ناحیه پنج2-17--2443شهرضا1716411140شاهین شهر111862533نایین5181-1429ناحیه یک91623425ناحیه دو
/ 0 نظر / 3 بازدید