راهکارهای ارتقای هوش درون فردی

عمل به راهکارهای زیر می تواند هوش درون فردی شما را افزایش دهد :
- الگوهای خود را که در متون روان شناختی ارائه شده است ، مطالعه کنید
- مراقبه را فرا بگیرید
- زندگینامه خود را بنویسید
- به نوارهای برانگیزنده سمعی و بصری گوش کنید
- مرتبا رویاهای خودتان را ثبت کنید و روی آنها کار نماید
- کتاب های خود یاری را مطالعه کنید
- چیزهای جدیدی از قبیل یک مهارت ، یک زبان ، یا یک بخش علمی را در زمینه ای که مورد علاقه شماست به خودتان بیاموزید
- برای خودتان کار کنید
- نوعی گرایش و سرگرمی که شما را از مردم عادی جدا کند ، در خودتان پرورش دهید
- در یک کلاس تعلیم شجاعت و تقویت اعتماد بنفس شرکت کنید
- برای خودتان اهداف کوتاه و دراز مدتی را تعیین کنید و سپس آنها را دنبال کرده و به انجام برسانید
- در سمینارهای آموزش خود شرکت کنید
- زندگینامه افراد بزرگ را مطالعه کنید
- حداقل یک بار در روز کاری را انجام دهید که آسایش خاطر شما را فراهم کند
- الگوی خودتان را انتخاب نمایید و از رفتارهای او الهام بگیرید
- هر شب به مدت ده ددقیقه ، افکار و احساسات مختلفی را که در طول روز داشته اید ، در ذهن خود مرور کنید
- اوقات خود را با کسانی سپری کنید که درک قوی و خوبی از خود دارند

/ 0 نظر / 47 بازدید