مهارت خودارزشیابی-قسمت اول

 مهارت خود ارزشیابی

  هدف نهایی ما این است که دانش آموزان هدایت فرایند یادگیری را بر عهده گیرند . با وجود این، در اغلب موارد چگونگی رسیدن به این هدف مشخص نیست . ارزشیابی برای یادگیری به دانش آموزان کمک می کند که با پیشرفت در فراگیری مهارت خود ارزشیابی ، فرایند یادگیری خود را تحت نظارت خود بگیرند . اصول ارزشیابی برای یادگیری به هم مربوط اند: درست همان طور که دخالت دادن دانش آموزان در فرایند ارزشیابی باعث می شود ارزشیابی بیشتر به نوعی آموزش شبیه شود، آنان باید یاد بگیرند که با استفاده از باز خورد توصیفی معلم به بهترین نحو ممکن خود را ارزشیابی کنند.

  در این جا طرحی پیشنهاد می شود که دانش آموزان بر اساس سه پرسش از خود در جهت خود ارزشیابی گام بر می دارند . این پرسش ها عبارت اند از:

  ۱. می خواهم به کجا برسم ؟

  دانش آموزان برای پاسخ گویی به این پرسش باید اهداف آموزشی را به نحو روشن بشناسند . چنان چه دانش آموزان بدانند که برای رسیدن به چه هدفی باید تلاش کنند، آسان تر یاد می گیرند . آموزگاران موظف اند که نه تنها در آغاز هر بخش از درس ، بلکه در تمامی مراحل مختلف آن با ارائه توضیحات واضح و مداوم در امر درک هدف یادگیری به دانش آموزان کمک کنند. آموزگاران زمانی به این هدف دست پیدا می کنند که:

  · جملاتی مانند "ما می خواهیم یاد بگیریم که ..." را برای بیان کردن اهداف آموزشی به کار گیرند.

  · از دانش آموزان بخواهند اهداف آموزشی را با صدای بلند بخوانند و اگر پرسشی در باره آنها دارند، مطرح کنند.

  · آن چه را که دانش آموزان باید انجام دهند از آن چه که باید یاد بگیرند ، مجزا سازند. در غیر این صورت، دستور العمل ها ممکن است بر آموزش هدف دار سایه افکنند.

  · دانش آموزان را آگاه سازند که چرا به یادگیری یک مفهوم یا مهارت نیاز دارند، گام بعدی چیست و چه گونه با آموزه های پیشین و آینده مرتبط می شود.

  · اهداف آموزشی را در کلاس در س پیاده کنند.

  · نمونه کارهای برجسته و نیز کارهای با کیفیت پایین را به دانش آموزان نشان دهند تا آنان تفاوت ها را ببینند.

  · از دانش آموزان بخواهند اهداف آموزشی را تکرار کنند یا به زبان ساده بگویند که یک هدف آموزشی از آنان چه می خواهد.

  ۲. در حال حاضر کجا هستم ؟

  دانش آموزان می توانند نمونه کارهای خود را با نمونه کارهای بهتر وبرجسته تر ، مقایسه و سعی کنند تفاوت ها را تشخیص دهند . هم چنین می توانند از باز خورد های سازنده معلم برای جمع آوری شواهدی از آن چه که می دانند و آن چه که برای رسیدن به اهداف تعیین شده می توانند انجام دهند، استفاده کنند. آنان می توانند از آن دسته از پرسش های آموزگار بهره گیرند که برای واداشتن دانش آموزان به انعکاس آن چه که در راستای اهداف آموزشی آموخته اند، مطرح می شوند.

/ 0 نظر / 6 بازدید