ترجمه مقاله با عنوان آزمونهای عملکردی**بخش اول

تدوین ارزیابیهای عملکردی کلاس و دستور العمل نمره گذاری

 

( بخش اول ـ خلاصه اریک )

 

مشکلی که در استفاده از ارزیابیهایی عملکردی با آن مواجهیم تصمیم گیری در خصوص چگونگی نمره گذاری و امتیاز دادن به پاسخ های دانش آموزان است. دستورالعمل های نمره گذاری مکانیزمی برای نمره گذاری واکنشها و پاسخ های
دانش آموزان برای انواع مختلف ارزیابیهای عملکردی فراهم می کند. این خلاصه دو قسمتی از مقاله جاری و تجربه نویسنده مشتق می شود تا پیشنهاداتی را برای تدوین و گسترش ارزیابیهای عملکردی و دستورالعمل های نمره گذاری همراه آن مشخص نماییم
.

پیشنهادات در پنج مقوله تقسیم شده اند:

1 ـ نوشتن اهداف کلی و اهداف عینی

2 ـ تدوین ارزیابیهای عملکردی

3 ـ تدوین دستورالعمل های نمره گذاری

4 ـ اجرای ارزیابی های عملکردی

5 ـ نمره گذاری,  تفسیر و کاربرد نتایج

این چکیده در خصوص دو مقوله اول به بحث می پردازد. چکیده دیگر سه مورد آخر را بیان می کند. این مقوله ها خواننده را از طریق چهار مرحله از فرآیند ارزیابی کلاسی, شامل طراحی , جمع آوری , تفسیر و کاربرد راهنمایی می کند (موسکال,
a
 2000).  پیشنهادات ارائه شده در این مقاله ویژه فعالیت های ارزشیابی رسمی به عنوان نقطه ی مقابل فعالیت های ارزشیابی غیر رسمی هستند  (استیگنیز , 1994)‌. فعالیت های ارزشیابی رسمی به فعالیت های اطلاق می شوند که دانش آموزان از ارزشیابی خود توسط دیگران آگاه هستند. فعالیت های ارزشیابی غیر رسمی بر فعالیت هایی دلالت
می کنند که دانش آموزان از ارزیابی خود توسط دیگران آگاه نیستند ( استیگنیز , 1994)‌.

اگر چه برخی از این پیشنهادات برای ارزیابی های غیر رسمی مناسب هستند تاکید اصلی این مقاله بر روی فعالیت های ارزیابی رسمی است. مقاله حاضر بر این فرض استوار است که خواننده از دانش پایه در زمینه ارزیابی های عملکردی و دستورالعمل های نمره گذاری برخوردار است. اگر این فرضیات صحیح نیستند, به خواننده توصیه می شود قبل از مطالعه این مقاله , مقالات قبلی در خصوص ارزیابی های عملکردی و دستور العمل های نمره گذاری را مرور نماید. مقاله برآلدی (1998) تحت عنوان «ارزیابی های عملکردی در کلاس درس», مقدمه ای در خصوص ارزیابی های عملکردی و چگونگی استفاده از آنها در کلاس درس به شمار می رود. موسکال (b2000)‌, در مقاله خود تحت عنوان «دستورالعمل های نمره گذاری: این دستور العمل ها چیست؟ چه وقت و چگونه انجام می گیرد؟» در خصوص اصول تدوین دستورالعمل نمره گذاری بحث می کند. مرتلر (2001) در مقاله خود با نام «طراحی دستور العمل های نمره گذاری برای کلاس درستان» مختصراً شرح می دهد که چگونه دستورالعمل نمره گذاری را تدوین نموده , از آنها در کلاس درس استفاده کنیم.

 

ترجمه وتنظیم:پوران خروشی

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
سیدمحمدحسین هاشمی

با سلام از زحمات شما بسیار ممنونم ولی بهتر بود از رنگ مشکی برای فونتها استفاده می شد چون به سختی قابل خواندن بود ممنونم