عرض تبریک

اعیاد شعبان المعظم :

سوم شعبان: میلاد سرور آزادگان عالم حضرت امام حسین (ع)

چهارم شعبان:میلاد اسوه ی جوانمردی ووفا حضرت ابوالفضل عباس (ع)

پنجم شعبان: میلاد زینت عبادت پیشه گان حضرت امام سجاد (ع)

یازدهم شعبان :میلاد جوان رعنای امام حسین ؛ حضرت علی اکبر(ع)

پانزدهم شعبان:میلاد منجی عالم بشریت حضرت امام زمان (ع)

بر شما عزیزان محب اهل بیت ؛مبارک باد

 

/ 0 نظر / 5 بازدید