آشنایی با لوح فشرده اختلالات یادگیری--سری دوم

لوحهای فشرده ی مذکور توسط سازمان آموزش وپرورش تهران تهیه وبه وسیله ی کارشناسی مشاوره ی دوره ی عمومی سازمان اصفهان ؛تکثیر ودر اختیار نواحی ومناطق تابع ی استان قرار گرفته است.

توجه:

شکل ظاهری هر لوح فشرده در ذیل ارائه می گردد.برای آگاهی از موضوع هر لوح بر رویِ تصویر مربوطه کلیک نمایید.
View Full Size Image                               View Full Size Image 

View Full Size Image

View Full Size Image                           View Full Size Image

۵عددلوح فشرده ۶تا ١٠این سری نیز به مباحث مختلف دیگری می پردازد که استفاده از این لوح های فشرده را به همه ی شما عزیزان توصیه می نمایم.

/ 0 نظر / 9 بازدید