نمره از مدارس راهنمایی می‌رود

منوچهر فضلی خانی در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: هم اکنون دفتر آموزش راهنمایی وزارت آموزش و پرورش بر روی مدل ارزشیابی ترکیبی که شامل نمرات کمی و کیفی است مطالعه می کند تا بتوانیم بدنبال اجرای ارزشیابی توصیفی در دوره ابتدایی این مدل را در دوره راهنمایی اجرا کنیم.

هم اکنون ارزشیابی توصیفی در دوره ابتدایی در حال اجرا است و قطعا با ورود دانش آموزان دوره ابتدایی که هم اکنون شامل طرح ارزشیابی توصیفی شده اند به دوره راهنمایی طرح ارزشیابی ترکیبی اجرا می شود.

فضلی خانی افزود: طرح ارزشیابی ترکیبی نتیجه مطالعات داخلی و برخی از تجارب کشورهای موفق خارجی است که تا دو سال آینده اجرایی می شود.

وی درباره اینکه آیا ارزشیابی ترکیبی همچون ارزشیابی توصیفی دارای طرح پیش پایلوت و پایلوت است گفت: هنوز در این باره تصمیمی گرفته نشده است.

/ 0 نظر / 8 بازدید