آموزش و پرورش آرمانی در جامعه ی دانایی محور 1:تعریف جامعه دانایی محور

در جامعه ی دانایی محور، همه ی افراد، سازمان ها و اجتماعات همواره در حال یادگیری اند. از این رو، تصمیم سازان آموزشی باید بر اساس نیاز ها و امکان سنجی ها، برای تحقق اهداف یادگیری افراد در همه ی سطوح سیاست های مناسبی اتخاذ کنند. در جامعه ی دانایی محور، افراد از داننده های صرف اطلاعات به یادگیرنده های فعال تبدیل می شوند. در دنیای متحول امروزی، و با وجود فناوری اطلاعات همه ی افراد باید مهارت هایی در زمینه ی به کار گیری فناوری اطلاعات و علوم رایانه ای به دست آورند.

«هنگام بروز تحولات شگرف، یاد گیرند گان، وارثان آینده اند. افرادی که همواره در تکاپوی یادگیری اند، خود را برای زندگی در دنیایی که هنوز آفریده نشده، مجهز می یابند.» 

  (اچ. جی. ولز)

 رشد تکنولوژی آموزشی  -

تنظیم برای تبیان شکوفه باصری                                                               

/ 0 نظر / 4 بازدید