قانونمند مطالعه کنیم

● اصول هنگام مطالعه


مطالعه فعالانه:

دانش آموز باید هدفدار مطالعه کند. در واقع برای به نتیجه رسیدن و بهره بردن باید مطالعه فعالانه انجام گیرد. می توان با گزینش نکته های مهم، علامت گذاری، حاشیه نویسی، خلاصه نویسی و حل تمرین به این امر کمک کرد.


جدیت در مطالعه:

 زمانی را که معین کرده اید تا خواندن را شروع کنید، بیهوده وسواس به خرج ندهید و بهانه تراشی نکنید. کارهای عقب مانده را هنگام مطالعه انجام ندهید. حین مطالعه از تلویزیون و رادیو و صحبت کردن دوری کنید.


حفظ آرامش در هنگام خواندن:

در زمان مطالعه از هیجان زدگی اجتناب کنید. مهمترین مسئله حفظ آرامش در زمان مطالعه است. زیرا نگرانی و هیجان زدگی ذهن شما را آشفته می کند و مانع ایجاد تمرکز ذهنی می شود و فرد از فهم مطالب باز می ماند.


ترک افکار منفی:

 

 

هنگام مطالعه نباید با افکار منفی و گسترش دامنه آن، ذهن خود را مشغول و مضطرب کنید. هیچ گاه با خود این جملات را تکرار نکنید «من در امتحان و آزمون موفق نمی شوم».
استفاده از انگشت:هنگام مطالعه بهتر است انگشت سبابه را روی خطوط قرار دهید به این وسیله از حافظه بصری خود نیز استفاده بهتری می توان کرد.


تمرکز حواس:

برای استفاده از خواندن باید روی موضوع مورد نظر توجه داشته باشید و به اصطلاح حواستان را متمرکز کنید تا موضوع بحث و نکته های اصلی و فرعی، نظرات و استدلال ها را درک کنید.


استراحت:

بعد از مطالعه به اندازه معین لازم است ۲۰ تا ۳۰ دقیقه استراحت کنیم.


● اصول بعد از مطالعه


سازماندهی آموخته ها:

در طول مطالعه نکته ها، یادداشت هاو علامت گذاری ها را یکبار بررسی و شماره گذاری کنید.


تکرار آموخته ها:

 یکی از عوامل یادگیری یادسپاری آموخته ها ست لازم نیست تمام مطالب را یک باره و در یک زمان به خاطر بسپارید بلکه برعکس اگر در فاصله های زمانی متعدد عمل تکرار انجام گیرد مطالب بهتر در ذهن می ماند.


مرور:

مرور به معنای دوباره خواندن و با تفضیل بیشتر خواندن تمام نکته هایی است که در ظرف هفته درباره آن مطالعه کرده ایم، به طور خلاصه مرور چند فایده دارد:
▪ مرور موجب درک بهتر درس ها می شود.
▪ مرور موجب می شود درس ها و آموخته ها دیرتر فراموش شود.
▪ مرور هفتگی شما را همیشه برای هرگونه آزمایش و امتحان آماده نگه می دارد.
▪ طرح سؤال: پس از خواندن مطالب سؤال های زیر را از خود بپرسید و به آنها پاسخ دهید.
▪ تا چه میزان به هدف هایی که برای مطالعه در نظر داشتید دست یافته اید
▪ تا چه میزان نکته های اصلی و فرعی موضوع را درک کرده اید
▪ چه نظرات و عقایدی در نوشته مطرح شده است
▪ نویسنده چه می خواهد اثبات کند چگونه استدلال می کند


مباحثه:

 شما می توانید با دوستانتان درباره موضوعی مشترک بحث کنید و برداشت های خودتان را به دیگران انتقال دهید که در نحوه سخن گفتن شما نیزبسیار مؤثر است.

 

 

سیده محدثه یعقوبی  

/ 0 نظر / 6 بازدید