عوامل تقویت حافظه --- تکرار و کاربرد آموخته ها

تکرار و یا مرور ذهنی آموخته ها و به کاربستن آنها موجبات تقویت حافظه را فراهم می سازد. 

برای اینکه مطالب آموخته شده بهتر در ذهن بماند لازم است چند بار برداشتها و محفوظات ذهنی را برای خودمان یا دیگران بیان کنیم.

/ 1 نظر / 8 بازدید
مدير مدرسه

مطالب ارزشمند وزیبا وقابل استفاده بود متشکرم از اصفهان هم در نوروز دیدارکردم فوق العاده زحمت کشیده بودید بازهم متشکرم