آخرین منوهای سیستم مکانیزه دوره ی عمومی-قسمت اول

۴ امکان جانبی دیگر :

 این ۴ امکان که گزینه های ۳ تا ۶ کادر مربوطه را تشکیل می دهند به طور جداگانه عهده دار وظایفی هستند که از این میان دو گزینه ی دریافت فایل مرجع و دریافت پرونده ی آموزشگاه ها کاربرد بیشتری برای کاربران دارد .شایان ذکر است برای هر دو گزینه نیز کادر معرفی نام و مسیر تعریف شده است .

فایل مرجع با Ref و پرونده ی آموزشگاهها با Unit شناخته می شوند .

عملیات پشتیبانی :

 ۱۱ گزینه ی متفاوت با انتخاب این منو از صفحه ی اصلی در اختیار کاربر قرار می گیرد که بنابر نوع استفاده ی هر گزینه ، آن ها را به ۳ دسته ی اصلی تقسیم می نماییم :۱- تهیه دیسکت پشتیبان ۲- عملیات مربوط به فایل ها

۳- امور مربوط به چاپ خروجی ها

 

‹‹ تهیه دیسکت پشتیبان ›› :

 در تهیه ی دیسکت پشتیبانی ، ۳ گزینه ی عمده مطرح می باشند :§        ذخیره سازی اطلاعات§        بازیابی اطلاعات§        لیست نسخه های پشتیباندر رابطه با ذخیره سازی اطلاعات سیستم در پایان هر دوره ی کاری گزینه ی اول مورد استفاده قرار می گیرد و بنابر این متناظر آن برای دریافت اطلاعات به سیستم ، بازیابی اطلاعات خواهد بود .لیست نسخه های پشتیبان نیز تعدادنسخ تهیه شده را به ترتیب تاریخ اخذ نسخه ی پشتیبان به همراه اعلام سال تحصیلی ، مسیر و نام فایل نشان
می دهد .

 

 

‹‹ عملیات مربوط به فایل ها ››

 

۱-دریافت فایل اصلاحیه

 بعضا در ابتدا و یا حین سال تحصیلی به منظور رفع معایب و یا تکمیل پارامترهای مربوط به سیستم ، از طرف دفتر ستادی ، فایل اصلاحی ارسال می گردد که کاربران محترم باید آن فایل را از طریق گزینه ی ( دریافت فایل اصلاحیه ) دریافت نمایند . طریقه ی کار بسیار آسان و با معرفی مسیر و نام اصلاحیه انجام پذیر خواهد بود .

۲ و۳ بازسازی فایل ها و اندیکس ها

 

که در قسمت تعاریف به کاربرد این دو گزینه اشاره می گردد .

 

۴-پاکسازی فایل اصلی :

 

که به منظور حذف رکوردهای معیوب انجام می گیرد

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
سید سعید حسینی نسب

[گل]اززحمات حضرتعای ممنونم سید. هدیه به شما: عملی که برای خدا صورت گیرد، خداوند تضمین ابدیت او می کند ، چنین عملی در حریم خداوند وارد شده واز دستبرد زمان و حوادث روزگار مصون و محفوظ است و قرون و اعصار نمی تواند بر چهره تابناکش گرد نسیان و فراموشی بپاشد.