انضباط جامع وفراگیر از دیدگاه کلیفورد

مطابق با نظر کلیفورد(٢٠٠٣) انضباط جامع وفراگیر ؛برنامه ای است که نه فقط از بروز مسائل انضباطی پیشگیری می نماید؛بلکه راهی است برای اصلاح ودرمان رفتار ناهنجار وبی انضباطی در کلاس درس

/ 0 نظر / 4 بازدید