سلامت دانش آموز-- قسمت سوم: کیف مدرسه

کوله پشتی بهترین نوع کیف برای دانش آموزان است چون وزن بار را به دو قسمت تقسیم می کند. کوله هایی که یک بند کمری دارند باز هم بهترند چون باعث می شوند به کمر شما فشار کمتری وارد شود. طرز استفاده از کوله پشتی هم خیلی مهم است. کوله پشتی را روی یک شانه نیاندازید و از هر دو بند آن استفاده کنید. بندهای کوله را خیلی بلند نکنید. بندهای کوله هرچه کوتاهتر باشد فشار کمتری به کمر شما وارد می شود . کوله هایی با بند پهن مناسب ترند. اگر کیف شما کوله نیست آن را دست به دست کنید و همیشه روی یک دست و یا روی یک شانه کیفتان را حمل نکنید.

سعی کنید کیف مدرسه را تا حد امکان سبک بچینید و لوازم و وسایل غیرضروری را با خودتان به مدرسه نبرید . تا به چنین روزی نیافتید!

کتاب و وسایل اضافی و میان وعده را در یک ساک دیگر بگذارید تا کیف تان زیاد سنگین نشود.

/ 0 نظر / 7 بازدید