آزمونهای عملکردی**قسمت دوم:اصول راهنما در ارزشیابی فرانسه(۱)

در چهارچوب برنامه ی آموزشی فرانسه اصولی وجود دارد که باید در ارزشیابی مورد استفاده قرار گیرند.این اصول عبارتند از:

01.gifارزشیابی جزء لاینفک آموزش ویادگیری است.

ارزشیابی آگاهی از میزان یادگیری را در دانش آموزان وبازخورد لازم جهت اطلاع از نیل به اهداف آموزشی رادر معلمان؛ در اختیار ما قرار می دهد.

01.gifارزشیابی باید با فعالیتهای معنا دار وبا آنچه که دانش آموزان آموزش دیده اند در یک راستا باشد.

به عنوان مثال برای آزمون لغات ودستور زبان که دانش اموزان آن را به طور شفاهی تمرین می کنند؛از ارزشیابی کتبی استفاده نمی شود.

img1482.jpg

(ادامه درقسمت بعدی)

/ 2 نظر / 3 بازدید
سارا

واقعا سايت جالبی داريدولی چرا

معلم ششم

پاورپوینت ها باز نمی شود