همایش

نور نتابد به جز جمال محمد

اطلاعیه ی شماره ۵ دبیرخانه ی همایش اصول حاکم بر ارزشیابی

پیشرفت تحصیلی

با مدد از الطاف بی نهایت ایزد بی انباز

مرحله ی کد کذاری مقالات رسیده به دبیرخانه به اتمام رسیدومرحله ی بررسی وپالایش مقالات آغاز گردید.بر اساس کد گذاری انجام شده تعداد مقالات ارسالی در هریک از محورهای همایش به شرح جدول ذیل می باشد:

 کد

 عنوان

 تعداد

 از ۱-۱ تا ۳۰۷-۱

 استفاده از انواع ارزشیابی

 ۳۰۷

 از۱-۲ تا۲۱-۲

 ارزشیابی از
فعالیتهای گروهی

 ۲۱

 از ۱-۳ تا۱۸۵-۳

 استفاده از ارزشیابی در بهبود فرایند
یاددهی -یادگیری......

 ۱۸۵

 از ۱-۴ تا ۹۳-۴

 تنوع روشها وابزارهای اندازه گیری و.....

 ۹۴

 از۱-۵ تا ۴۵-۵

 تاکید بر نوآوری وخلاقیت....

 ۴۴

از۱-۶ تا۱۷۷-۶ 

 سایر عناوین ارسالی

 ۱۷۷

کل مقالات 

 ۸۲۸

شایان ذکر است پس از اتمام مرحله بررسی و پالایش مقالات ،
آن دسته از مقالاتی که پایین تر از امتیاز خاص هر محور را کسب نموده اند به ادارات آموزش و پرورش مربوطه عودت می گردد و مقالات برتر هر محور به هیات علمی تحویل  خواهد گردید . 

با تشکر * دبیر خانه همایش

/ 2 نظر / 19 بازدید
زهرا

سلام و خدا قوت . کار خيلی سختيه . اما خدا کنه که زود تموم بشه کار امتياز بندی.