نمره دهی خدا در ارزشیابی ها

در امتحان خدااگر نمره ی بدی بگیری؛باز هم به توامید می دهدکه هنوز پایان راه نیست؛سعی کن جبران کنی.

اگر نمره ی خوبی بگیری؛تورا به بهشت رضایت در آن دنیا مهمان می کند.

خدا ما را از نمره های خوبمان آگاه می کند ولی خدا نمره های بد را به رخت نمی کشد.

اوحتی نمره های بد ما را از چشم اطرافیانمان مخفی می کند.

در امتحان خدا اگر تصمیم بگیری گذشته را جبران کنی ؛تمام منفی هایت را خط می زند تا مثبت شوند وسمت چپ همه ی صفرهایت یک عدد دو می گذارد.

خدا خوشحال می شود اگر امتحانت خراب شد از او سراغ بگیری ودر خانه اش را بکوبی.

خدا فردا هم امتحان می گیرد ولی ممکن است ما فردا نباشیم س پس بیایید همین امروز نمره ی قبولی از خدا بگیریم.

/ 0 نظر / 7 بازدید