تعریف مکتب رفتار گرایی

رفتار گرایی بررسی علمی رفتار انسان استوهدف نهایی آن پیش بینی وکنترل رفتار

 می باشد.علاقه ی اصلی رفتار گرایان به رفتار وتغییراتی است که براثر تجربه در آن ایجاد

 می شود.رفتار گرایان معتقدند رفتارهای قابل مشاهده واندازه گیری باید مطالعه شوند

ورویدادهای ذهنی را باید نادیده گرفت زیرا نمی توان آنها را مستقیما بررسی نمود.

از پیشگامان این نظریه می توان به واتسون ؛پاولف ؛ثرندایک واسکینر اشاره کرد.

/ 0 نظر / 33 بازدید