انواع کتاب های آموزشی-- ب) کتاب های جنبی و سرگرمی

مصداق های کتاب های جنبی و سرگرمی: کتاب هایی هستند که شامل بازی، معما، سرگرمی، جدول و تاریخچه می شوند. این کتاب ها با عنوان هایی مثل تفریح با ریاضی، سرگرمی و ریاضی، و بازی و ریاضی چاپ می شوند؛ ولی هدف دانش افزایی وتقویت برنامه درسی موجود را ندارند و ممکن است از فناوری درجهت بازی وسرگرمی در آن ها استفاده شده باشد؛ برای مثال بازی با ماشین حساب که محتوای بازی ها، ریاضی است.

 این نوع کتاب ها، مخاطب خاص خود را دارند. معمولاً عموم دانش آموزان نمی توانند مخاطب این نوع کتاب ها باشند و تنها عده ای که به ریاضی علاقه مندند و نیز کسانی که دوست دارند از جنبه های دیگر با ریاضیات برخورد داشته باشند، از آن ها استفاده می کنند.

 

هدف ها

 - علاقه مند کردن دانش آموزان به ریاضیات و آشنا کردن علاقه مندان با جنبه های دیگر ریاضی 

نشان دادن زیبایی ها و شگفتی های ریاضیات

- بیان تاریخ کشف، توسعه، بسط ریاضی و اتفاقات جالبی که در دنیای ریاضی رخ داده است

آشنا کردن مخاطبان با دانشمندان علوم ریاضی، تلاش های آن ها، اتفاقات مهم زندگی آن ها، تألیفات و نقشی که در علم ریاضی داشته اند

- گسترش فرهنگ ریاضیات و ترویج آن بین دانش آموزان و معلمان

- واداشتن دانش آموزان به تفکر، با طرح سؤال ها و معماهای جالب و جذاب

ویژگی ها و معیارهای ارزش گذاری

- در طرح معماها، سرگرمی ها و محتوای کتاب، تنوع وجود داشته باشد.

- در طرح معماها و سرگرمی ها، رعایت ساده به مشکل و سطح های متفاوت و توانایی های دانش آموزان درنظر گرفته شده باشد.

- سرگرمی ها و مطالب جنبی، بار آموزشی داشته باشند؛ به طوری که بتوان از آن ها در طرح فعالیت های یاددهی – یادگیری بهره جست.

- از طرح معماها و سرگرمی هایی که خارج از حد توانایی دانش آموز هستند، یا محتوای ریاضی آن ها ناچیز است و یا پاسخی گمراه کننده دارند ، پرهیز شده باشد.

- به مسائل فرهنگی و ارزش های مذهبی، ملی و سنتی توجه داشته باشد.

- محتوای مطرح شده جذاب باشد و دانش آموزان را به ریاضی علاقه مند کند.

- در طرح مباحث تاریخی، به مستند بودن وقایع توجه و دقت لازم داشته باشد.

- زمینه تفکر را فراهم سازد.

- از تصویرها، طرح ها و نقاشی ها برای جذاب کردن، ایجاد فهم جدید و تعمیق محتوا، به خوبی بهره گرفته شده باشد.

/ 0 نظر / 18 بازدید