تشکر وقدردانی

به نام ایزد هستی بخش

با عنایت به اتمام امتحانات نهایی سوم راهنمایی تحصیلی خردادماه۸۶ بر خود لازم می دانم

از همه ی عزیزانی که در راستای اجرای مطلوب امتحانات مذکور سعی وکوشش داشته اند

اعم از طراحان سوال؛ مصححین؛مسوولین اجرایی حوزه های اجرا وتصحیح اوراق؛ مسوولین

محترم مدیریتهاوادارات نواحی ومناطق ۴۰گانه استان به ویژه مسوولین محترم سنجش

وارزشیابی تحصیلی(عمومی ومتوسطه)تشکر وقدردانی نمایم. آجرکم الله

سید محمدرضا موسوی زاهد

کارشناس مسوول سنجش وارزشیابی تحصیلی وتربیتی

/ 8 نظر / 9 بازدید
باقری

از زحماتی که کشيديد کمال تشکر را دارم ۱- دسترسی به مطالب ونگارش حرف ندارد ۲- از اینکه بدو ن اجازه از مطالب شما در وبلاگم استفاده کردم ببخشید باز هم ببخشید

باقری

از زحماتی که کشيديد کمال تشکر را دارم ۱- دسترسی به مطالب ونگارش حرف ندارد ۲- از اینکه بدو ن اجازه از مطالب شما در وبلاگم استفاده کردم ببخشید باز هم ببخشید

يه سومی

چرا نمرات دانش اموزان را در سايت نزده ايد؟؟؟؟؟کی در سايت نمره ها زده ميشد؟؟؟؟؟؟

موسوی زاهد

به نام خدا سومی عزيز اگر خوب فکر کنی ؛به اين نتيجه خواهی رسيد که اعلام نمره در وبلاگ به هيچوجه به صلاح دانش آموزان گرامی نخواهد بود.

شاپورآقايی

سلام آقا سيد ! من از طرف بچه های سمير م ،پيام شما را ارج می نهم . راستی من آپ ديت هستم . تشريف آورده و انتقاد کنيد . ضمنا کاش در مناطق وسيع وپراکنده ای مثل سميرم ، از طرف سازمان کمک هايی هر چند جزيی صورت می گرفت تا سرويس دهی عاملان اجرايی امتحانات به راحتی صورت گرفته و بتوانند به موقع و سالم در پست های خود حاضر گردند. کارشناس محترم ارزشیابی ما هم واقعا زحمت کشیدندتا به نحو احسن این مقوله پایان پذیرفت

موسوی زاهد

آقايی عزيز از صميم قلب اعتقاد دارم؛اگر همه مجموعه ای کار کنيم و همفکر وهميار هم باشيم؛ می توانيم بسياری از مشکلات آموزشی را حل کنيم. من نيز از شما وهمکارانتان تشکر می نمايم.

دانش اموز سوم راهنمایی

می شه ماهم نتایج را داخل اینتر نت ببینیم

موسوی زاهد

دانش آموز گرامی نتايج امتحانی به علل قابل دفاعِ؛در وبلاگ اعلام نمی گردد.