همایش

اسامی برگزیدگان محور شماره ی پنج (تاکید بر نوآوری و خلاقیت در زمینه ی ارزشیابی )

جهت ارائه به هیات علمی همایش

ناحیه / منطقه نام و نام خانوادگیدوره تحصیلینطنزرقیه اسلامی نطنزیمتوسطهجیعصمت صمدیابتداییناحیه 3بهجت عطائیمتوسطهناحیه 3پروین رئوفبی بی ثریا کریمیمهناز موحدیمتوسطهمهردشتمهری حسینی هاشمیابتداییجرقویه سفلیاشرف عرب صالحیراهنماییکاشانمحمدرضا جمالیمتوسطهکاشانصدیقه عابدمتوسطهکاشانمرضیه علیزاده مومنابتداییکاشانصدیقه هوشیارمتوسطهکاشانفریده سرافرازمتوسطهکاشانمهدی داداشیابتداییکاشاناکرم متقی رضاییمتوسطهبویین میاندشتغلامعلی علاییابتداییآران و بیدگلزهرا مولایی بیدگلیابتداییشاهین شهرزهرا قدیانی نژاد بن رودزهره لایقابتداییفلاورجانحسین لشکریادارهناحیه 1الهه تیموریاناستثناییناحیه2فاطمه تبریزچیابتداییناحیه2فریده ابهریراهنمایینجف آباد رضوان حجتیراهنمایی
/ 0 نظر / 4 بازدید